REKORDNO NIZAK VODOSTAJ SANE

REKORDNO NIZAK VODOSTAJ SANE

Nivo rijeke Sane u Sanskom Mostu danas je iznosio samo 76 centimetara, što je najniži izmjereni vodostaj u poslednjih nekoliko decenija. Ova pojava je uzrokovana dugim sušnim periodom i nedostatkom padavina te ističu kako se svakog ljeta mjeri sve niži vodostaj što je pojava koja zabrinjava.

Zbog dugog sušnog perioda sve je teža hidrološka slika na području Općine Sanski Most. Prema riječima Ejuba Mušića, rukovodioca u preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ snabdjevanje pitkom vodom korisnika gradskog vodovoda uredno i redovno, ali bi problemi mogli nastati ako se nastavi period bez padavina. Zbog toga su iz ovog preduzeća pozvali korisnike da racionalno koriste vodu za piće, a oformljena je i inspekcija koja će obilaziti domaćinstva i kontrolisati način potrošnje vode. Zbog niskog vodostaja značajno je smanjena protočnost rijeke Sane i njenih pritoka, što uzrokuje pojavu stajaćih voda, kao i zagrijavanje rijeke uslijed visokih temperatura. Također, ovih dana izmjerena je rekordna temperatura Sane koja je iznosila 25 stepeni Celzijusa, što prema mišljenju dobrih poznavalaca rijeke nije dobro za biljni i životinjski svijet koji obitava u njoj.

Prema riječima potpredsjednika Društva sportskih ribolovaca „Sana“, Džafera Cerića, posljednjih dana zabilježeno je nekoliko dojava građana o uginućima riba, što se dovodi u vezu sa sve manjom količinom kiseonika u rijeci On je istakao kako je u takvim uslovima značajno otežan život ribljeg svijeta u rijeci, zbog čega se riba grupiše u dubljim vodama te je značajno olakšan njen izlov. „Upozoravamo da je na rijeci Sani i njenim pritokama dozvoljen ribolov jedino pomoću ribarskog štapa.“, istakao je Cerić. On je dodao kako su pojačan nadzor ribočuvarskih službi i policije na terenu, a pozvao je i sve ribolovce da prijave svaki krivolov koji primjete. Cerić je dodao kako su u ranijim godinama ribolovačka udruženja imala mogućnost da samoinicijativno zabrane ribolov ukoliko procijene da je to neophodno, ali da je novim zakonskim rješenjima takva odluka sada isključivo u nadležnosti resornog kantonalnog ministarstva.

REKORDNO NIZAK VODOSTAJ SANE

Sanski Most |