RIBARSKA OSNOVA ZA BOLJE GAZDOVANJE

Društvu sportskih ribolovaca „Sana“ danas je uručena ribarska osnova i radi se o dokumentu, a ujedno i stručnoj studiji o gazdovanju ribolovnim područjem rijeke Sane i njenih pritoka.

Također, izrada i posjedovanje pomenutog dokumenta je uslov kojeg propisuje Zakon o slatkovodnom ribarstvu BiH i rok njenog trajanja je pet godina. Autor pomenute ribarske osnove je ekspertni tim Centra za ihtiologiju i ribarstvo koji djeluje u sastavu Prirodno matematičkog fakulteta u Sarajevu.

Predstavnike stručnog tima primio je u svome kabinetu načelnik Općine Sanski Most, Faris Hasanbegović. Na ovom sastanku razgovaralo se o značaju istraživanja kojeg je stručni tim PMF-a proveo u proteklom periodu, a načelnik Hasanbegović se posebno interesovao o tome da li su posljedice poplava od prije četiri godine i radovi na uređenju korita rijeke Sane ostavili bilo kakve posljedice kada je u pitanju život biljnog i životinjskog svijeta u rijeci Sani i njenim pritokama.

Potom je u sali općisnke vijećnice, pred velikim broje zainteresiranih održano stručno predavanje kojom prilikom su prezentirani svi elementi koje sadrži ribarska osnova.

Predsjedniku sanskog ribolovačkog društva, Fehimu Hadžiahmetoviću, potom je uručen ovaj dokument na osnovu kojeg će ovo društvo gazdovati u periodu od narednih pet godina. Pomenuti stručni tim je istakao zadovoljstvo trenutnim stanjem ribljeg fonda i čistoćom rijeka, a istaknuto je kako radovi oko uređenja korita Sane nisu ostavili nikakve trajne posljedice po riječni biodiverzitet. Ribarska osnova sadrži osnovne hidrološke, biološke, fizičke, hemijske i ostale karakteristike voda ribolovnog područja, zatim sastav ribljeg fonda po vrstama riba, a njome se propisuju i mjere za uzgoj, zaštitu i lov riba i životinja kojima se one hrane.

Inače, na ovom sastanku moglo se čuti kako je poslednja ribarska osnova za rijeku Sanu urađena sada veća daleke 1978. godine.

RIBARSKA OSNOVA ZA BOLJE GAZDOVANJE

| Vijesti |