S PRVOBITNIH 36 DNEVNI RED REDUCIRAN NA 9 TAČAKA

S PRVOBITNIH 36 DNEVNI RED REDUCIRAN NA 9 TAČAKA


Petak, 28 Oktobra, 2022

Održana je jučer 19. sjednica Općinskog vijeća Sanski Most, a zanimljivo je kako su, od prvobitno planiranih 36 tačaka dnevnog reda, vijećnici razmatrali tek njih devet. Odmah na početku značajno je reduciran prvobitno najavljeni dnevni red, povučen je najveći broj tačaka, između ostalog prijedlog odluke o radno pravnom statusu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, kao i svi prijedlozi odluka koje se tiču kadrovskih promjena unutar radnih komisija ovog predstavničkog tijela, te skupština i upravnih odbora nekolicine javnih ustanova i preduzeća i o njime se nije raspravljalo. Tok ove sjednice obilježila je mnogo veća prohodnost u usvajanju odluka, obzirom da su za usvajanje većine odluka glasali i vijećnici NES-a uz vijećnike parlamentarne većine koja je ranije uspostavljena. Iz ove političke partije su ipak pojasnili kako oni nisu formalno dio neke nove koalicije ili većine, već da će svoje djelovanje definisati zavisno od predloženih odluka i interesa javnosti. Nakon usvajanja zapisnika s protekle sjednice Općinskog vijeća, usvojen je i prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjeni i dopuni odluke o platama i naknadama zaposlenika u Općinskom organu uprave Općine Sanski Most. Podsjećamo da se ova odluka odnosila, prije svega na lične dohotke načelnika općine i njegovih savjetnika, te da je oko svega u ranijem periodu bilo mnogo kontroverzi i političkih sukoba. Ovom odlukom pomenute plate su vraćene na prvobitni nivo. Nakon toga usvojen je i prijedlog Odluke o usvajanju vizije razvoja mjesnih zajednica na području Općine Sanski Most, a Općinsko vijeće je za općinskog pravobranioca imenovalo Sabahudina Paunovića, koji je tu funkciju obavljao i u proteklom četvorogodišnjem mandatu. Istaknuto je kako je svemu prethodio javni konkurs na koji su aplicirala dva kandidata. Potom je usvojen i nacrt Odluke o komunalnim taksama i tarifama komunalnih taksi, čime su ovi pravni akti usaglašeni s federalnim zakonskim aktima što do sada nije bio slučaj i zbog čega se morala ispoštovati odluka Ustavnog suda Federacije BiH. Nacrt je potom upućen u javnu raspravu u periodu od 30 dana, kako bi se građani, a prije svega poslovna zajednica, mogli očitovati o svemu.

K znanju je primljena Informacija o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije lokalnog razvoja Općine Sanski Most, te usvojena Platforma za mir. Radi se o dokumentu kojeg su ranije usvojile brojne lokalne zajednice u BiH, a njime se izražava opredijeljenost za izgradnju mira i pravednog društva u našoj zemlji. Poslednja tačka dnevnog reda bila je rezervisana za vijećnička pitanja i inicijative. Armin Islamović je uputio inicijativu načelniku općine da se sagledaju mogućnosti za isplatu novčane pomoći u iznosu od 1080 maraka zaposlenicima u organu uprave, te javnim ustanovama i preduzećima na osnovu ranije preporuke Vlade FBiH o tome. Podsjećamo da je federalna vlada takvu preporuku izdala svim poslodavcima u cilju da se pomogne zaposlenicima kako bi se ublažile posljedice inflaciije i negativnih ekonomskih kretanja. Ajman Savanda je uputio inicijativu da se izradi studija oko ugradnje fotonaponskih ćelija na krovu gradske sportske dvorane u cilju iskorištavanja i uštede energije. Alma Tulek je uputila inicijativu da se ispred gradske dvorane postave kante za  smeće s dodacima za opuške koej nedostaju. Nađa Nukić je ponovo podsjetila na problem oštećenog mlina na ušću Zdene u Sanu koji prijeti da se sruši, te je podnijela inicijativu da se sanira i osvjetli ulica pored stadiona NK Rudar u Kamengradu. Edvin Trožić je zatražio da se realizira asfaltiranje preostalog dijela puta kroz Šehovce koji se nalazi u veoma lošem stanju. Jasmin Mujačić je postavio pitanje da se razjasni ko je nadležni organ koji imenuje komisiju za izbor općinskog pravobranioca te riješi pravna dilema da li je to načelnik ili Općinsko vijeće. Dževida Hasić je uputila inicijativu o izmjeni odluke o radnom vremenu trgovačkih objekata uz prijedlog da se definiše da je radno vrijeme ljeti do 21, a u zimskom periodu do 20 sati. Njena druga inicijativa ticala se toga da se poznati sanski muzičar Ismet Kurtović proglasi počasnim građaninom Sanskog Mosta. Remzija Sadić je postavio pitanje Veterinarskoj stanici kakvi su efekti programa zbrinjavanja pasa lutalica na području Sanskog Mosta. Na pojedina pitanja odgovorio je načelnik Faris Hasanbegović, a govoreći o pomoći zaposlenicima, istakao je da se razmatra mogućnost realizacije preporuke Vlade FBiH u skladu sa trenutnim finansijskim mogućnostima Općine Sanski Most.

S PRVOBITNIH 36 DNEVNI RED REDUCIRAN NA 9 TAČAKA

Sanski Most |