S TOPLIJIM VREMENOM POVEĆANA OPASNOST OD ŠUMSKIH POŽARA

Neuobičajeno povoljne vremenske prilike tokom mjeseca februara uslovile su i početak sezone izvođenja poljoprivrednih radova. Kao svake godine i ovih dana učestala je pojava šumskih požara na području cijelog Unsko sanskog kantona, pa tako i općine Sanski Most. Prema informacijama iz Vatrogasne jedinice Sanski Most, od početka ove kalendarske godine imali su tridesetak intervencija, od kojih se polovina odnosi na šumske požare. Samo u proteklih nekoliko dana evidentirano je više takvih požara, a najveće štete su zabilježena na području sela Modra. Paljelje korova i starog raslinja bez nadzora, najčešći je uzrok širenja požara i nanošenja šteta na privatnim objektima i imovini, kao i na šumskom bogatstvu. Nekontrolisana vatra velika je opasnost po sigurnost i živote ljudi, pa iz Vatrogasne jedinice Sanski Most apeluju na građane da s posebnim oprezom i pod stalnim nadzorom vrše eventualno paljenje korova prilikom čišćenja poljoprivrednih parcela. Pored šumskih požara, intervencije sanskih vatrogasaca najviše su bile povezane s neispravnim dimovodnim instalacijama. Zbog toga se apeluje na sve vlasnike objekata da takve instalacije održavaju i redovno čiste. Šumski požari svake godine uzrokuju velike materijalne štete koje je teško nadoknaditi. Spaljivanje korova i drugog zapaljivog materijala potrebno vršiti samo u vrijeme povoljnih vremenskih uslova i na površinama koje se mogu kontrolisati uz poduzimanje svih mjera prevencije što podrazumijeva pripremu sredstava za gašenje vatre u slučaju nekontrolisanog širenja. Za svjesno ili nesvjesno izazivanje požara zakon je predvidio određene sankcije, prekršajne i krivične, dok krivične radnje poduzimaju nadležna policijska tijela i tužilaštvo.

S TOPLIJIM VREMENOM POVEĆANA OPASNOST OD ŠUMSKIH POŽARA

| Vijesti |