SANA I PRITOKE OBOGAĆENE SA 20 000 KOMADA MLAĐI POTOČNE PASTRMKE

SANA I PRITOKE OBOGAĆENE SA 20 000 KOMADA MLAĐI POTOČNE PASTRMKE


Petak, 22 Oktobra, 2021

U organizaciji Sportsko-ribolovnog društva „Devet rijeka“ iz Sanskog Mosta, danas je provedena akcija poribljavanje rijeke Sane i njenih pritoka s mlađi potočne pastrmke. Ovo je šesto po redu poribljavanje koje provodi ovo društvo od trenutka kada su preuzeli pravo ribolovnog gazdovanja Sanom i njenim pritokama. Ovoga puta, kako su nas informisali, akcenat ovih aktivnosti bio je na poribljavanju pritoka, ali i same rijeke Sane, a ukupno je nabavljeno 20 hiljada komada ove riblje vrste iz ribogojilišta koje se nalazi u Konjicu. Iz ovoga sportsko ribolovnog društva ističu kako će se u februaru organizirati nova akcija velikog poribljavanja s nadom da će sve ove aktivnosti dovesti do povećanja brojnosti ribljeg fonda u poriječju rijeke Sane.

SANA I PRITOKE OBOGAĆENE SA 20 000 KOMADA MLAĐI POTOČNE PASTRMKE

Sanski Most |