SANA PORIBLJENA S 50 HILJADA KOMADA MLAĐI POTOČNE PASTRMKE

Sportsko ribolovno društvo „Devet rijeka“ iz Sanskog Mosta obavilo je juče poribljavanje rijeke Sane i njenih pritoka s 50 hiljada komada mlađi potočne pastrmke. Prema riječima Teufika Hasanića, ribočuvara, posebna pažnja posvećena je poribljavanju većih pritoka kao što su Sanica, Dabar, Bliha, Kozica i druge, obzirom da je u njima, proteklih godina, riblji fond u značajnoj mjeri bio devastiran. „Ovo je samo jedno u nizu poribljavanja koje smo organizirali u proteklim mjesecima. Sa zadovoljstvom možemo konstatovati kako su ove aktivnosti doprinijele povećanju brojnosti ribe, a to se najbolje moglo vidjeti nedavno, za vrijeme mrijesta“, kaže Hasanić. Zadovoljstvo urađenim poslom iskazao je i Faris Hasanbegović, načelnik Općine Sanski Most, istakavši kako su lokalne vlasti podržale ovu i da će nastaviti podržavati i buduće slične akcije sanskih ribolovaca.

SANA PORIBLJENA S 50 HILJADA KOMADA MLAĐI POTOČNE PASTRMKE

| Vijesti |