SANJANIN POSTAO DOKTOR U OBLASTI ŠUMARSTVA

SANJANIN POSTAO DOKTOR U OBLASTI ŠUMARSTVA


Petak, 7 Juna, 2019

Na listu Sanjana koji su ponijeli najviša akademska zvanja upisao se i Admir Avdagić, koji je danas odbranio doktorsku disertaciju i postao doktor nauka iz oblasti šumarstva. Avdagić je na Šumarskom fakultetu u Sarajevu uspješno prezentirao i odbranio disertaciju pod nazivom: “Modeli procjene zapremine stabla i strukture drvnih proizvoda bukve kao naučno uporište za gazdovanje šumama u Kantonu 10.” Odbrana disertacije je došla kao kruna višegodišnjeg napornog i plodonosnog naučnog rada ovog Sanjanina koji već duže vrijeme živi u Sarajevu gdje je zaposlen kao asistent na Šumarskom fakultetu. Današnjem događaju prisustvovao je i načelnik Općine Sanski Most, Faris Hasanbegović, koji je čestitao novom doktoru i zaželio mu puno ličnog uspjeha u životu.

Admir Avdagić je rođen 1982. godine, u Sanskom Mostu je okončao osnovno obrazovanje, kao i Gimnaziju. Nakon toga upisao je Šumarski fakultet u Sarajevu, a po njegovom okončanju 5 godina je proveo na radu u sanskoj direkciji uprave Unsko sanskih šuma. Nakon toga uspješno je magistrirao i potom se zaposlio kao asistent na pomenutom fakultetu. Sretno je oženjen i otac dvije djevojčice. Ovom prilikom i naš kolektiv g. Avdagiću upućuje najiskrenije čestitke.

SANJANIN POSTAO DOKTOR U OBLASTI ŠUMARSTVA

Sanski Most |