SANSKI LOVCI NABAVILI KAMENU SO

Članovi Lovačkog društva „Sana“ nastavljaju aktivnosti oko prehrane divljači koja obitava na području koje pripada njihovom lovištu. Ova akcija se odvija svakog vikenda, a danas je nabavljena i dragocjena mineralna sol.U proteklim sedmicama vrijedni članovi ovog lovačkog društva unijeli su velike količine hrane za divljač u podgrmečka lovišta i radilo se o kukuruzu i sijenu. Za ishranu i razvoj divljači veoma je važna sol, pa je Lovačko društvo „Sana“ sopstvenim sredstvima kupilo tonu visokokvalitetne grče kamene soli. Ona će tokom dana narednog vikenda biti unesena u lovište. Riječ je o redovnim aktivnostima sanskih lovaca koje se odvijaju tokom zimskog perioda po završetku lovne sezone. Prema riječima sekretara ovog udruženja, Mesuda Aganovića, u ovim aktivnostima sudjeluju članovi svih lovačkih sekcija. Obzirom da je grmečke šume prekrio snježni pokrivač, životinje u takvim uslovima teže dolaze do hrane te su ovakve akcije izuzetno važne za opstanak i reprodukciju divljači. Također tokom narednog vikenda sanski lovci će organizirati i akciju uništavanja štetočina koje napadaju sitnu divljač unutar prostora lovišta.

SANSKI LOVCI NABAVILI KAMENU SO

| Vijesti |