SANSKI MOST PRISTUPA SPORAZUMU GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU

Općina Sanski Most pristupit će Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju i izradi Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena. Odluka o pristupanju ovom Sporazumu usvojena je na sjednici Općinskog vijeća Sanski Most. Općina Sanski Most se krajem 2018. godine prijavila na javni poziv Razvojnog programa ujedinjenih nacija, te je zajedno sa još 36 općina i gradova odabrana da učestvuje u projektu održivog razvoja na principima zaštite okoliša. Prvi korak ka pristupanju ovom sporazumu je upravo davanje saglasnosti od strane Općinskog vijeća, nakon čega će se pristupiti formiranju akcionog tima i savjetodavne grupe koji će imati ulogu davanja uvida javnosti u cijeli proces. Ovaj sporazum, između ostalog, omogućava da Općina Sanski Most bude prepoznata i u evropskim okvirima kao zajednica koja ima opredjeljenje za smanjenje emisija CO2 i da poboljša stanje i kvalitet zraka i ostalih usluga. Akcioni plan se izrađuje do 2030.godine i usklađen je sa planiranjem Evropske unije da se do te godine za 40 % smanje emisije CO2, te da se poveća korištenje obnovljivih izvora energije, kao i energetska efikasnost. Nakon pristupanja i potpisivanja Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju, uslijediće procese izrade Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena, a općinski načelnik će u tu svrhu imenovati poseban tim zadužen za vođenje tog procesa.

SANSKI MOST PRISTUPA SPORAZUMU GRADONAČELNIKA ZA KLIMU I ENERGIJU

| Vijesti |