SANSKI MOST U MEG PROJEKTU

SANSKI MOST U MEG PROJEKTU


Četvrtak, 12 Aprila, 2018

Predstavnici UNDP-a i Ambasade Švajcarske u BiH boravili su u radnoj posjeti općini Sanski Most te su tom prilikom održali sastanak s načelnikom Farisom Hasanbegovićem i njegovim saradnicima.

Ovom prilikom definisani su svi detalji oko zajedničkog finansiranja dva značajna infrastrukturna projekta na području sanske općine. Ovo je inače realizacija druge faze MEG projekta, koji se finansira sredstvima UNDP-a i Švajcarske na području Sanskog Mosta i konkretno radi se o projektima izgradnje vodovoda Zdena-Kamengrad i kanalizacije u Prvomajskoj ulici.

Za ove projekte osigurano je 480 hiljada maraka i to po principu pola-pola, što znači da će se polovina potrebnih sredstava osigurati iz pomenutog projekta, a drugu polovinu obezbjediće lokalne vlasti. Ovom prilikom istaknuto je zadovoljstvo realizacijom dosadašnjih projekata te je istaknuto kako je Općina Sanski Most najaktivnija i najtransparentnija lokalna partner zajednica u cijeloj BiH. Realizacija pomenutih infrastrukturnih projekata imaće veliki značaj kada se radi o unaprijeđivanju kvaliteta života građana koji žive na području pomenutih dijelova grada.

Zahvaljujući aktivizmu lokalnih vlasti u proteklih nekoliko godina, kroz partnerstvo s međunarodnom donatorskim organizacijama i ambasadama stranih država u BiH osigurana su višemilionska sredstva koja su potom investirana u realizaciju brojnih infrastrukturnih projekata čime je u znalajnoj mjeri poboljšan kvalitet života građana.

SANSKI MOST U MEG PROJEKTU

Sanski Most |