SANSKI MOST UČESNIK PROJEKTA O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA

SANSKI MOST UČESNIK PROJEKTA O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA


Srijeda, 4 Septembra, 2019

Juče je u prostorijama Općine Sanski Most u sklopu zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini”, upriličen sastanak između predstavnika lokalne platforme općine i pet UN agencija angažovanih na realizaciji ovog programa. Sanski Most je jedna od 10 jedinica lokalne samouprave u kojoj će biti uspostavljena lokalna platforma za smanjenje rizika od katastrofa. Ova platforma je institucionalna okosnica Zajedničkog programa Vlade Švicarske i UN-a i djelovat će kao katalizator za provođenje zajedničke vizije smanjenja rizika od katastrofa, procjene rizika, izradu i provedbu lokalnih strategija i akcionih planova za smanjenje rizika od katastrofa. Na sastanku se diskutovalo o ulozi i mandatu platforme, te ulozi članova platforme i budućim aktivnostima.

Lokalna platforma za smanjenje rizika od katastrofa okupiće sve relevantne predstavnike lokalne samouprave i lokalnih javnih ustanova iz sektora i oblasti: lokalne samouprave, školstva, zdravstva, socijalne zaštite, poljoprivrede, mjesne zajednice, organizacija civilnog društva, privatnog sektora, ranjivih grupa stanovništva i medija. Zajednički program „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“, u vrijednosti od 8,4 miliona KM finansiraju Vlada Švicarske i Ujedinjene nacije (UN), a za provedbu aktivnosti zadužene su UN agencije: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Populacijski fond Ujedinjenih naroda (UNFPA) i Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) u partnerstvu sa lokalnim vlastima.

SANSKI MOST UČESNIK PROJEKTA O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA

Sanski Most |