SANSKI RIBARI ORGANIZOVALI NOVU AKCIJU PORIBLJAVANJA

SANSKI RIBARI ORGANIZOVALI NOVU AKCIJU PORIBLJAVANJA


Srijeda, 1 Juna, 2022

Danas je održana još jedna akcija poribljavanja riječnih vodotoka na području sanske općine, u organizaciji Sportsko ribolovnog društva Devet rijeka Sanski Most. Članovi sportsko ribolovnog društva „Devet rijeka“ obavili su danas poribljavanje rijeke Sane, nizvodno od Čapljanskog mosta, te rijeka Dabar, Zdena i Sanica, a u ove rijeke pušteno je više od 5 hiljada komada mlađi potočne pastrmke. Prema riječima Ermina Grozdanića, predsjednika ovog društva, radi se o 250 kilograma riblje mlađi koja je nabavljena sredstvima samog društva, ali i novcem donatora u ribogojilištu Konjic. U ovome društvu kažu kako je situacija po pitanju ribljeg fonda u Sani i njenim pritokama sada mnogo bolja nego ranije, ali da je i dalje potrebna posvećenost svih ribolovaca kako bi stanje bilo još bolje. U toku ove godine, kako kažu u „Devet rijeka“, biće organizovano još nekoliko poribljavanja poriječja Sane kojim gazduju sa ribljom mlađi, ali i ribama lovne veličine.

SANSKI RIBARI ORGANIZOVALI NOVU AKCIJU PORIBLJAVANJA

Sanski Most |