SANSKI VIJEĆNICI JEDNOGLASNI NA DANAŠNJOJ SJEDNICI

Nakon ljetne pauze, danas je održana dvanaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Sanski Most, na kojoj su usvojene sve tačke predloženog dnevnog reda.

Da li zbog tzv. lakših tačaka dnevnog reda, ili su političke partije sasvim slučajno imale identične stavove o svim predloženim materijalima, za razliku od većine prethodnih sjednica Općinskog vijeća Sanski Most, današnja sjednica ovog zakonodavnog organa okončana je u veoma kratkom vremenskom roku, bez nepotrebnih i neprimjerenih diskusija i replika, a svih četrnaest tačaka dnevnog reda dobile su jednoglasnu podršku svih vjećnika. Usvojena je odluka o izmjenama i dopunama Regulacionog plana „Alagića polje“, te odluka o provođenju iste, kojim su na zahtjev privatnih lica, odnosno investitora, izvršene manje korekcije na pet obuhvata u okviru pomenutog regulacionog plana.

Prethodno su ispoštovane sve zakonom predviđene procedure, a izradu izmjene plana je vršio Institut za građevinarstvo iz Banja Luke. Vijeće je usvojilo Odluku o privremenom korištenju javnih površina na području općine Sanski Most, kojom se po prvi put određuju način korištenja javnih površina na području općine, njihova namjena, te uslovi i postupak dodjele.  Inače, na području općine Sanski Most, posebno u užem gradskom dijelu, za vrijeme ljetnog perioda, velika je potražnja i interes za korištenjem javnih površina za postavljanje različitih sadržaja, tako da se očekuje da ova odluka dodatno uredi ovu oblast. Na sjednici je usvojena odluke o izmjenama i dopunama odluke o finansiranju i sufinansiranju projekata organizacija civilnog društva, odnosno nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području općine Sanski Most, kojim se vrše određene korekcije prethodne odluke.

Kako je istaknuto, pomenutim korekcijama dodatno će biti olakšana procedura apliciranja nevladinih organizacija na javne pozive, a bitno je istaći da je da je općina nedavno potpisala ugovore sa dvnanaest organizacija iz nevladinog sektora, te da će ove godine uskoro biti objavljen još jedan javni poziv. Od važnijih tačaka Općinsko vijeće je na današnjoj sjednici usvojilo i prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje naziva i promjene naziva ulica, trgova i dijelova naselja na području općine Sanski Most. Zadatak ove komisije biće da u narednom periodu revidira postojeću odluku koja definiše ovu oblast, a koja je usvojena prije desetak godina. Između ostalog, vijeće je danas usvojilo odluku o uspostavi registra budžetskih korisnika, te izvještaj o radu dosadašnjeg saziva Općinskog vijeća Sanski Most, koje je zaključno sa današnjom sjednicom održalo dvanaest sjednica, na kojoj je usvojeno ukupno 129 akata.

SANSKI VIJEĆNICI JEDNOGLASNI NA DANAŠNJOJ SJEDNICI

| Vijesti |