SANSKIM MOSTOM HARAJU POŽARI, ŠTETE MILIONSKE

SANSKIM MOSTOM HARAJU POŽARI, ŠTETE MILIONSKE

Kao da nisu dovoljni problemi s pandemijom koronavirusa, u poslednjih nekoliko dana na širem području Općine Sanski Most bilježe se brojni šumski požari, a iz preduzeća Unsko sanske šume kažu kako stradavaju plemenite šume i da je pričinjena šteta milionska. Kako saznajemo iz Šumarije Sanski Most na području sela Skucani Vakuf požar je uništio mlade zasade kulture smrče na površini od oko 12 hektara, te je tom prilikom izgorjelo preko 30 hiljada sadnica. „Na području Korjenova, u rejonu Sanice, borimo se s požarom koji bukti već dva dana i dvije noći. Također, istovjetna situacija je i u rejonu planine Mulež gdje je vatrom zahvaćena površina od preko 10 hektara visokokvalitetne šume“, ističu u ovome preduzeću. Požari plamte i u rejonu Sanice i Starog Majdana gdje također gore visoke šume. U borbi s plamenom stihijom angažovani su radnici Unsko sanskih šuma, te pripadnici Vatrogasne jedinice Sanski Most. Komandir pomenute jedinice, Edin Gubelić, kaže kako su danonoćno na terenu i da jednostavno ne mogu da stignu na sve strane. Prema njegovim riječima, muku muče i sa starom i dotrajalom mehanizacijom i sredstvima za gašenje vatre. Uzročnik najvećeg broja požara je ljudski faktor, budući da veliki broj građana pokušava vatrom od korova i niskog rastinja očistiti parcele i tako pripremiti zemljište za obrađivanje. Širenju vatre doprinosi i jak vjetar pa se požari s niskih šire na visoke kulture. Upućen je apel svim građanima da budu maksimalno oprezni pri rukovanju vatrom na otvorenom, a iz policije podsjećaju kako su za počinioce požara predviđene oštre sankcije i kazne.

SANSKIM MOSTOM HARAJU POŽARI, ŠTETE MILIONSKE

| Sanski Most |