SANSKO LOVIŠTE OBOGAĆENO DIVLJIM ZEČEVIMA

SANSKO LOVIŠTE OBOGAĆENO DIVLJIM ZEČEVIMA


Četvrtak, 7 Septembra, 2023

Članovi Lovačkog društva „Sana“ pustili su danas u lovište 34 komada odraslih zečeva koje su nabavili sopstvenim sredstvima u uzgajalištu koje se nalazi u Orašju. Radi se o redovnim i planiranim aktivnostima obnavljanja fonda sitne divljači i obogaćivanja lovišta, kažu u ovome društvu. Riječ je o zečevima u najboljoj životnoj dobi i kondiciji, starosti tri mjeseci do pet mjeseci. Zečevi su danas pregledani od strane veterinarskog inspektora, podijeljeni članovima lovačke sekcije Kamengrad, te potom pušteni na slobodu u reviru pet. Inače , radi se o dijelu sanskog lovišta gdje će biti zabranjen lov na sitnu divljač, kako bi se ona mogla razmnožavati.

Kako je istaknuto, zečevi potiču iz uzgajivačnice koja pripada Marinku Džoiću u Orašju, koji se već dugih deset godina bavi ovim poslom i vlasnik je najveće uzgajivačnice divljih zečeva na ovim prostorima. Sve jedinke su pregledane od strane kantonalnog veterinarskog inspektora Fuada Bašića, koji je konstatovao kako su svi zečevi zdravi i sa ispravnom dokumentacijom. U Lovačkom društvu „Sana“ se nadaju kako će se sva divljač uspješno prilagoditi uslovima boravka u lovištu, te ističu kako su značajne napore uložili u čišćenje lovišta u proteklom periodu. Još jednom apeluje se na sve da se suzdrže od lova u reviru pet kako bi se divljač mogla nesmetano razmnožavati.

SANSKO LOVIŠTE OBOGAĆENO DIVLJIM ZEČEVIMA

Sanski Most |