SANSKOJ OPĆOJ BOLNICI VLADA FBiH DODIJELILA  1.166.666 KM

SANSKOJ OPĆOJ BOLNICI VLADA FBiH DODIJELILA 1.166.666 KM


Petak, 8 Jula, 2022

Na jučerašnjoj sjednici Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, usvojila je Program utroška sredstava za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH“, utvrđenih  Budžetom za 2022. godinu, u iznosu od 75.000.000 KM. Odobrena je raspodjela sredstava za 19 zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Federacija BiH, tipa sveučilišno-kliničkih bolnica, kao i općim i kantonalnim bolnicama, a s ciljem provedbe Zakona o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH. Tako će Kantonalna bolnica u Bihaću dobiti 6 miliona KM, a Opća bolnica Sanski Most nešto više od milion i 166 hiljada. U okviru ovog programa sredstva će se koristiti za rješavanje dugovanja zdravstvenih ustanova kod kojih je evidentirana nelikvidnost u smislu odredbi Zakona o finansijskom poslovanju i/ili u kojima postoji akumulirani gubitak.

SANSKOJ OPĆOJ BOLNICI VLADA FBiH DODIJELILA 1.166.666 KM

Sanski Most |