SAOPĆENJE INSPEKCIJE POVODOM 1. MARTA – DANA NEZAVISNOSTI BiH

SAOPĆENJE INSPEKCIJE POVODOM 1. MARTA – DANA NEZAVISNOSTI BiH


Subota, 27 Februara, 2021

Povodom praznika Dana nezavisnosti BiH, 01.03.2021. godine, Služba za inspekcijske poslove obaviještava sve trgovinske djelatnosti, djelatnosti obrta i srodnih djelatnosti, poslovne subjekte zabavnih igara i igara na sreću na području općine Sanski Most da je u dane državnih praznika zabranjen rad. Želimo napomenuti da je Općinsko vijeće donijelo Odluku o utvrđivanju radnog vremena u ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti, djelatnosti obrta i srodnih djelatnosti, trgovinskoj djelatnosti, zabavnih igara i igara na sreću na području općine Sanski Most, kojom definiše rad u dane praznika kao nadzor za provođenjem odluke koju vrši tržišna, ugostiteljsko-turistička inspekcija i organ javne bezbjednosti. S toga molimo sve navedene privredne subjekte da se pridržavaju pomenute Odluke poštujući državni praznik, navodise u saopćenju općinske inspekcije

SAOPĆENJE INSPEKCIJE POVODOM 1. MARTA – DANA NEZAVISNOSTI BiH

Sanski Most |