SAOPĆENJE KOLEGIJA RTV SANA

SAOPĆENJE KOLEGIJA RTV SANA


Ponedjeljak, 21 Novembra, 2022

Zbog učestalog korištenja  naših medijskih sadržaja u višegodišnjem kontinuitetu a bez navođenja autorstva, Kolegij naše medijske kuće se odlučio na saopćenje kao pokušaj da se ovakva praksa  ubuduće izbjegava u obostranom interesu.

 

Saopćenje Kolegija RTV Sana

Iako nerado, prinuđeni smo  da upoznamo, prije svega javnost i korisnike društvenih mreža, na višegodišnju tradiciju lokalnog portala  inmedia.ba  permanentnog preuzimanja sadržaja RTV Sana bez navođenja izvora, odnosno autorstva naših  tekstova i priloga.

Ta neprofesionalna praksa kojoj zaposlenici RTV Sana, prije svega novinari, svjedoče svakodnevno, legitimira intelektualnu krađu  kao uobičajeni dnevni modus operandi u strateškom i taktičkom  kompliranju naših sadržaja koji su proizvod rada naših zaposlenika, a na  pomenutom portalu bivaju prezentirani kao njihov medijski produkt.

Štaviše, nakon zadivljujuće hrabrosti da se tuđi  rad predstavi kao svoj, neobaviještena javnost  iste sadržaje dalje šeruje, postavlja na svoje FB statuse i na druge društvene  mreže, pa se zabluda o nečijem intelektualnom radu dalje umnožava,a  pomenuti portal etablira kao dinamičan, brz, efikasan da  svojim korisnicima obezbijedi što više medijskog sadržaja.

To naprosto nije uobičajeni standard ponašanja u medijskoj utakmici i direktno šteti našim interesima kao javnog servisa.

Kolegij RTV Sana   i ranije je sporadično isticao ovakvu  navadu i praksu kao neprofesionalnu kada je riječ o  portalu inmedia.ba, ali nakon što su isrpljene zalihe strpljenja i indiferencije javno traži od vlasnika ovog portala da ukoliko preuzimaju sadržaje naše medijske kuće, čine to na primjeren način tako što će na početku  ili na kraju preuzetog sadržaja istaknuti izvor.

Dakle, ništa drugo, nego samo da označe autora priloga.

Kolegij RTV Sana se pristojno nada  da ubuduće neće morati tražiti institucionalne i druge alate da zaštiti  svoje  intelektualno vlasništvo.

 

 

 

 

SAOPĆENJE KOLEGIJA RTV SANA

Sanski Most |