SAOPĆENJE TRI UDRUŽENJA ZA ZAŠTITU NAPUŠTENIH PASA

SAOPĆENJE TRI UDRUŽENJA ZA ZAŠTITU NAPUŠTENIH PASA


Srijeda, 27 Aprila, 2022

PREDMET: RJEŠAVANJE PROBLEMA NAPUŠTENIH PASA PO KRATKOM POSTUPKU

Niti jedan problem koji se godinama zanemaruje se ne može riješiti jednostranom akcijom, preko noći – a pogotovo ne problem napuštenih pasa. Usprkos našim dugogodišnjim nastojanjima da zajednički adresiramo taj problem, punih 12 godina lokalna uprava Sanski Most u potpunosti ignorira Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja.

Da podsjetimo, Zakon propisuje da su lokalne uprave odgovorne za formiranje skloništa za pse, čipiranje vlasničkih i napuštenih pasa i sterilizaciju napuštenih pasa i njihovo puštanje na mjesto prirodnog staništa (skrećemo pažnju na priloženi prilog: Odgovor Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva od 03.04.2019), kao i za kažnjavanje pojedinaca koji se neodgovorno odnose prema svojim kućnim ljubimcima. Kao posljedica ovog hroničnog nemara i neodgovornosti, u Sanskom Mostu danas svjedočimo ogromnom broju pasa na ulicama grada, ali i na gradskoj deponiji gdje gradske vlasti odvoze,višak” pasa sa ulica.

Suočena sa sve većim pritiskom velikog broja nezadovoljnih građana, lokalna uprava se konačno odlučila na „akciju rješavanja problema napuštenih pasa”. Za pohvalu je odluka kojom se subvenicioniraju troškovi sterilizacijei čipiranja vlasničkih i napuštenih pasa u okviru te akcije.  Međutim, na naše ogromno zaprepaštenje, plan lokalne uprave je bio i taj da ono što je sistematično zapostavljano riješi po kratkom postupku, na štetu pasa koji su cijelo vrijeme žrtve neodgovornosti lokalne uprave.

Umjesto vraćanja steriliziranih napuštenih pasa na prethodno mjesto boravka kako bi se njihov broj stabilizirao i dugoročno smanjio, kako to radi DogsTrust na području cijele BiH i kako nalaže Federalno ministarstvo poljoprivrede u gore navedenom dopisu, preko stotinu pasa je u toku jednog dana odveženou sklonište Java” u Prnjavoru. Ta „akcija” je provedena bez nadzora veterinarske inspekcije, što naravno omogućuje prikrivanje i naknadnu manipulaciju podacima koji se tiču tačnog broja odveženih pasa i njihove identifikacije na osnovu čipova, kaoi samog ugovora sa skloništem „Java”.

Napominjemo da ovo sklonište ima samo dvoje zaposlenih i da prema Pravilinku o uvjetima koja moraju ispunjavati skloništa za pse može i smije zbrinjavati samo 100 pasa (50 pasa po zaposlenom), a da na isti način već saraduje sa drugim gradovima u RS (K.Varoš, Čelinac, Modriča) dakle, tu su, pored pasa iz Prnjavora, već smješteni psi i iz tri općine, a sada još i iz općine S.Most.

Naravno, iluzorno bi bilo vjerovati da će svi ti psi biti udomljeni, kao što je to u medijima izjavio direktor Veterinarske stanice S.Most. Ono što ihu najboljem slučaju čeka jest jadan život u prenapučenom skloništu, bolje rečeno, logoru za pse. U kakvim bi uvjetima oni trebali provesti ostatak svog života ne smijemo ni zamisliti!

Posebno nas zabrinjava opasnost da je ova akcija zapravo samo način da se zaobiđe BiH Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja koji zabranjuje eutanaziju -naime, prema istoimenom entitetskom zakonu koji se primjenjuje u RS eutanazija je dozvoljena nakon isteka 30 dana boravka u skloništu. Osim usmene izjave koju je direktor Veterinarske stanice dao medijima, nemamo nikakvu garanciju da ova uredba koja se primjenjuje u RS neće biti primjenjena na sanske pse (na koje se mora primjenjivati državni.Zakon), niti informaciju o tome ko, kako i koliko dugo će vršiti kontrolu da li su psi i dalje u životu.

Sama činjenica da minimalni mjesečni troškovi po psu u skloništu koje ispunjava uvjete propisane pomenutim Pravilnikom iznose minimalno 80 KM stvara ogromnu sumnju da će psi tu ostati do udomljenja. Računica je jasna: 300 planiranih pasa x 80 KM × 12 mjeseci = 288.000 KM. Da li zaista lokalna uprava planira u narednim godinama izdvajati 288.000 KM za smještaj pasa sa naše općine!?

Naravno da ne – a već to dovoljno govori o ozbiljinosti namjera da se zaštite interesi pasa sa područja općine Sanski Most koji će biti smješteni u skloništu,„Java”. U svom beskrajnom neznanju, nezainteresiranosti, arogantnosti lokalna uprava je smatrala da će dugogodišnji problem riještiti preko noći, jednom akcijom.

Za vašu informaciju, nažalost, to nije moguće – niti jedno aktivno sklonište u BiH, bez ozbiljnih dodatnih investicija u proširenje i zapošljavanje radinika, nema kapacitete da primi 300 pasa, koliko je planirano ugovorom, a da im pri tome osigura koliko-toliko normaln uvjete za život, propisane Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja i Pravilnikom. Sva postojeća skloništa su na granici svojih kapaciteta ili čak preko njih. li, drugim riječima, svako sklonište koje bi pristalo na ovakav ugovor je neodgovorno, krajnje nehumano i zainteresovano samo za financijsku dobit, a zakonitost rada takvog skloništa je pod velikim pitanjem.

Gospodo, ovakvim nehumanim i nepromišljenim djelima se ne skupljaju predizborni poeni. Osim što je ogromna patnja nevinim životinjama već nanesena, postoji i opravdana sumnja da je Zakon prekršen, te u interesu njih koji se ne mogu boriti za svoja osnovna prava od vas zahtjevamo:

– Uvid u ugovor koji je potpisan sa skloništem Java”u Prnjavoru;

– Tačan broj pasa koji su transportovani u Prnjavor, sa brojevima čipova i brojevima pasoša;

– Informaciju o broju pasa koji trenutno borave u skloništu „Java”, te o broju pasa koje je ovo sklonište udomilo tokom 2021. godine (uključujući brojeve čipova udomljenih pasa kako bi se mogla izvršiti provjera od strane veterinarske inspekcije)

– Organizaciju posjete skloništu u Java u roku od 7 dana kojoj će prisustvovati i predstavnici naših udruženja

– Uvid u plan daljnjeg vršenja kontrole nad stanjem pasa u skloništu i njihovog eventualnog udomljavanja i/ili odvoženja na druga mjesta;

– Trenutačno otkazivanje svih daljnjih aktivnosti na odvoženju pasa u sklonište „Java” i primjenu pristupa sterilizacija napuštenih pasa po sistemu koji primjenjuje DogsTrust i koji nalaže Federalno ministarstvo poljoprivrede (sterilizacija i vraćanje na prethodno mjesto boravka).

U slučaju da se ustanovi da u ovoj „akciji” nisu poštovane zakonske odredbe, protiv naručioca posla i potpisnika ugovora za smještaj pasa u skloništu „Java” će biti podignuta krivična prijava.

Sanda Hagen

– Støtt gatehunder i Bosnia – Fredrikstad

Dževad Karabeg i Eni Kurtović

– Srce za šapu

Enes Eminić

– Spas za pse

 

SAOPĆENJE TRI UDRUŽENJA ZA ZAŠTITU NAPUŠTENIH PASA

Sanski Most |