SASTANAK O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA U OPĆINI SANSKI MOST

SASTANAK O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA U OPĆINI SANSKI MOST


Petak, 19 Februara, 2021

U okviru zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini”, danas je u Sanskom Mostu održan sastanak lokalne platforme sa predstavnicima UN agencija uključenih u realizaciju ovog programa. Općina Sanski Most je jedna od 10 jedinica lokalne samouprave u BiH koja učestvuje u pomenutom programu, i u kojoj je uspostavljena lokalna platforma za smanjenje rizika od katastrofa. Ovo radno tijelo je formirano s ciljem provođenja zajedničke vizije smanjenja rizika od katastrofa, procjenu rizika, izradu i provedbu lokalnih strategija i akcionih planova iz ove oblasti. S tim u vezi danas je upriličen sastanak predstavnika lokalne platforme na kojem se razgovaralo o budućem radu i pravcima djelovanja. Ispred UN agencija uključenih u realizaciju programa sastanku je prisustvovao Alen Zaimović, koordinator zajedničkog programa, dok je ostalo programsko osoblje na sastanku bilo prisutno online putem. Ovom prilikom predstavnici UN agencija istakli su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa lokalnom platformom. Cilj zajedničkog programa Vlade Švicarske i UN-a „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“ jeste rješavanje ključnih prioriteta u smanjenju rizika od katastrofa koje su utvrdile lokalne vlasti i različiti akteri u sektorima zaštite i spašavanja, obrazovanja, socijalne i dječije zaštite, zdravstva i poljoprivrede.U sklopu provedbe ovog projekta u narednom periodu uslijediće i ostale planirane aktivnosti na izradi strateških dokumenata, među koje spada i izrada Procjene ugroženosti općine, a koji će u konačnici biti integrisani u okvirnu Strategiju lokalnog razvoja općine Sanski Most.

SASTANAK O SMANJENJU RIZIKA OD KATASTROFA U OPĆINI SANSKI MOST

Sanski Most |