SASTANAK PLATFORME ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA

SASTANAK PLATFORME ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA


Srijeda, 13 Novembra, 2019

Općina Sanski Most je jedna od 10 jedinica lokalne samouprave u kojoj je uspostavljena lokalna platforma za smanjenje rizika od katastrofa. Ovo radno tijelo je formirano u sklopu realizacije zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija pod nazivom „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini”. S tim u vezi danas je u Sanskom Mostu održan sastanak predstavnika lokalne platforme na kojem se razgovaralo o budućem radu i pravcima djelovanja. Cilj zajedničkog programa Vlade Švicarske i UN-a „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“ jeste rješevanje ključnih prioriteta u smanjenju rizika od katastrofa koje su utvrdile lokalne vlasti i različiti akteri u sektorima zaštite i spašavanja, obrazovanja, socijalne i dječije zaštite, zdravstva i poljoprivrede. Kroz ovaj program uspostavljena je i lokalna platforma na nivou općine Sanski Most, koja će djelovati kao katalizator za provođenje zajedničke vizije smanjenja rizika od katastrofa, procjene rizika, izradu i provedbu lokalnih strategija i akcionih planova za smanjenje rizika od katastrofa. Upravo je i cilj današnjeg sastanka procjena postojećih kapaciteta, i osnaživanje platforme za buduće djelovanje. Lokalna platforma za smanjenje rizika od katastrofa okuplja sve relevantne predstavnike iz različitih sektora i oblasti poput lokalne samouprave, školstva, zdravstva, socijalne zaštite, poljoprivrede, mjesne zajednice, organizacija civilnog društva, privatnog sektora, ranjivih grupa stanovništva i medija. Na sastanku se diskutovalo o ulozi i mandatu platforme, te ulozi članova platforme i budućim aktivnostima.

SASTANAK PLATFORME ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA

Sanski Most |