SASTANAK S POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

SASTANAK S POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA


Srijeda, 17 Februara, 2021

Načelnik općine Sanski Most Faris Hasanbegović, skupa sa svojim pomoćnicima, održao je danas sastanak sa poljoprivrednim proizvođačima sa područja općine, na kojem je razgovarano o zajedničkoj saradnji i podršci nadležnih institucija, u onim projektima koji imaju za cilj dodatno unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju u našoj općini. Sastanku je prisustvovalo dvadesetak vodećih poljoprivrednika, koji se isključivo bave stočarstvom, odnosno uzgojom muznih grla i proizvodnjom mlijeka, kojima je od strane načelnika i predstavnika općinskih službi, predočeno nekoliko projekata koje općina ima u planu realizirati sa višim nivoima vlasti, u ovom slučaju sa federalnim ministarstvom poljoprivrede. U pitanju su investicioni projekti koji se odnose na obnovu stočnog fonda kroz nabavku novih muznih grla, te nabavku nove poljopivredne mehanizacije, odnosno novih poljoprivrednih mašina i priključaka. Finansijsko učešće u njihovoj realizaciji bi imali općina i resorno ministartvo skupa sa poljoprivrednim proizvođačima, a ovom prilikom razgovarano je o modalitetima i načinu provedbe, s tim da bi sve bilo realizirane kroj jednu od nekoliko investicionih linija koje federalno ministarstvo poljoprivrede nudi lokalnim zajednicama. Prisutni poljoprivrednici su izrazili spremnost da učestvuju u ovim aktivnostima , a u narednom periodu dodatno će se definisati sve bitne pojedinosti, nakon čega će općina prema federalnom ministarstvu uputiti pismo namjere o učešću u ovom projektu. Kako je između ostalog istaknuto ovom prilikom, za općinu Sanski Most od velike je važnosti sektor agrara i razvoj poljoprivredne proizvodnje, na čemu se ujedno baziraju i svi razvojni planovi ove lokalne zajednice. Od svih grana poljoprivredne proizvodnje, posljednjih godina stočarstvo se profiliralo kao vodeća grana koja okuplja najveći broj poljoprivrednika. Posebno se izdvaja proizvodnja mlijeka, koja godinama bilježi rast, zbog čega se proizvođači mlijeka sa područja općine Sanski Most svrstavaju među vodeće po tom pitanju, i upravo zbog toga, neophodo je u podsticati njihov budući razvoj.

SASTANAK S POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Sanski Most |