SASTANAK UDRUŽENJA PLANINARA

SASTANAK UDRUŽENJA PLANINARA


Srijeda, 26 Januara, 2022

U Sanskom Mostu je održan sastanak predstavnika planinarskih društava s područja sjeverozapadne Bosne na kojem se razgovaralo o dosadašnjoj saradnji i osnivanju zajedničkog saveza. Ovom prilikom razmatran je izvještaj Planinarskog saveza Federacije BiH, kao i delegiranje predstavnika koji će predstavljati ovdašnja planinarska društva na federalnom nivou. Također, jedna od tema bila je dodatna edukacija planinara kada je riječ o osnovama alpinizma i snalaženja u prirodi, a razgovaralo se i o udruživanju u savez planinarskih društava sjeverozapadne Bosne. Na sastanku je istaknuto kako planinarstvo na ovim prostorima doživljava ekspanziju, a da je posebno omasovljeno tokom perioda panedmije virusa korona kada je značajno poraslo interesovanje građana za boravak i kretanje u prirodi. Domaćin ovoga sastanka bila su planinarska društva iz Sanskog Mosta, „Kanjon“ i „Mulež“.

SASTANAK UDRUŽENJA PLANINARA

Sanski Most |