SAVEZ ZA SPORT I REKREACIJU INVALIDA GRADI TEREN ZA BOĆANJE

SAVEZ ZA SPORT I REKREACIJU INVALIDA GRADI TEREN ZA BOĆANJE


Subota, 24 Aprila, 2021

Sanski Most će uskoro u samom centru grada dobiti teren za boćanje. U toku su radovi koji podrazumijevaju pripremanje terena za početak gradnje, a ovaj projekat realizuje Općinski savez za sport i rekreaciju invalida. Savez za sport i rekreaciju invalida općine Sanski Most započeo je realizaciju projekta kojim se predviđa izgradnja dva terena za boćanje, a s tim u vezi izvođač radova je ovih dana počeo sa pripremom terena za planiranu gradnju. Projektom je predviđena gradnja dva terena za boćanje, koja će biti izgrađena po svim propozicijama predviđenim za ovaj sport. Sredstva za ovaj projekata osigurana su od strane Kantonalnog saveza za sport i rekreaciju invalida, te općine Sanski Most, a ukupna vrijednost u ovoj fazi radova iznosi 10. 000 KM. Realizacijom ovog vrlo značajnog projekta, Općinski savez za sport i rekreaciju invalida želi promovisati ovaj sport, te podariti građanima Sanskog Mosta moderan teren za boćanje na korištenje. Bitno je naglasiti da će tereni biti izgrađeni na atraktivnoj lokaciji uz rijeku Sanu, odnosno pored zgrade gdje je smješten Savez za sport i rekreaciju invalida, te da će biti biti dostupni svim građanima koji imaju namjeru svoje slobodne vrijeme posvetiti ovom sportu.

SAVEZ ZA SPORT I REKREACIJU INVALIDA GRADI TEREN ZA BOĆANJE

Sanski Most |