SDA U OTVORENOM DIJALOGU S TOMINJANIMA

Mjesni ogranak SDA Tomine bio je domaćin sastanka članova i simpatizera SDA sa predstavnicima rukovodstva Općinskog odbora SDA Sanski Most. Predsjednik ogranka SDA u Tomini Azim Kerić, kao domaćin i uvodničar, prisutne Tominjane je upoznao sa namjerom da otvoreni dijalog sa lokalnim čelnicima donese ukupnu stabilizaciju u radu mjesnog ogranka Tomina i da ujedno obaveže goste iz vlasti da budu istinska podrška rješavanju problema u ovoj mjesnoj zajednici.

Predsjednik Općinske organizacije SDA Sanski Most Asim Kamber, prisutne je upoznao sa projektima koji su dijelom već u realizaciji ali i sa namjerom da u ovoj godini općina skupa sa mještanima završi projekat polaganja kanalizacionih cijevi koje bi omogućile brži protok otpadnih i oborinskih voda. Od velike važnosti za Tominjane je projekat rekonstrukcije dotrajalih dijelova puta u samom središtu Tomine, uklanjanje divljih deponija, a posebno je naglašena potreba zaštite poljoprivrednog zemljišta uz rijeku Sanu, te deratizacija poljoprivrednih površine u ovoj mjesnoj zajednici.

Predsjednik Kluba vijećnika SDA Mensur Seferović u zaključnom izlaganju je objasnio veoma stabilan rad zakonodavnog organa i činjenicu da „Klub poslanika SDA u Općinskom vijeću vodi računa o svim projektima koji dolaze kao prijedlozi iz mjesnih zajednica, te naglasio da će se ovakav trend nastaviti i u narednom periodu.“ Sanel Mahić, poslanik u Skupštini USK-a, prisutne Tominjane je upoznao sa programima koji se finansiraju sa kantonalnog nivoa ali i o subvencioniranju zapošljavanja, koji su realizirani u prošloj godini te programima za tekuću 2017. godinu. „Naša je općina jedna od rijetkih u Federaciji koja ima stalni trend povećanja zaposlenih i smanjenja nezaposlenih“, istakao je Mahić.

Općinsko rukovodstvo SDA, skupa sa općinskim vijećnicima će u  narednom periodu obići sve mjesne ogranke kako bi se članovi i simpatizeri direktno upoznali sa aktualnom političkom situacijom i strateškim ciljevima u narednoj 2018. Godini.

SDA U OTVORENOM DIJALOGU S TOMINJANIMA

| Vijesti |