SEDAM KAPITALNIH PROJEKATA PLANIRANO U 2018. GODINI

SEDAM KAPITALNIH PROJEKATA PLANIRANO U 2018. GODINI


Srijeda, 24 Januara, 2018

Općina Sanski Most u toku ove kalendarske godine planira realizaciju ukupno sedam kapitalnih projekata koji su ranije obuhvaćeni strategijom lokalnog razvoja. Većina pomenutih projekata koji su obuhvaćeni planom kapitalnih investicija planirani su da se implementiraju kroz redovne aktivnosti i investicije Općinskog fonda za komunalne djelatnosti i infastrukturu.

Najveći dio sredstava planiranih budžetom za 2018. godinu je usmjeren ka unapređenju turističke ponude, te javne i komunalne infrastrukture. Ono što treba istaći je da je planirana vrijednost pomenutih sedam projekata 1.320.000 maraka, a oni će se finanasirati novcem iz budžeta, kao i sredstvima koja će biti obezbjeđena iz drugih izvora.

Konkretno, kada je riječ o projektima razvoja turizma u Općini Sanski Most, predviđeno je 150 hiljada maraka i ovaj novac se planira utrošiti u osnivanje Turističke zajednice i uređenje turističkih destinacija.

Najznačajniji infrastrukturni projekti koji su planirani odnose se na izgradnju treće faze vodovoda Zdena-Kamengrad, kao i kanalizacione mreže dijelom Prvomajske ulice, čime bi napokon započelo infrastrukturno uređenje ove važne saobraćajnice i u ove svrhe je planirano 490 hiljada maraka.

Ostali projekti se odnose na regulaciju otpadnih voda u naseljima Kruhari i Jezernice gdje se planira utrošiti 100 hiljada maraka, dok je za izgradnju vodovoda Slatina-Podvidača planirano 30 hiljada maraka. Isto toliko sredstava predviđeno je za izgradnju vodovoda Banja Ilidža-Podovi, a za izgradnju infrastrukturu u poslovnoj zoni Šejkovača 100 hiljada maraka.

Pored pomenutih kapitalnih projekata, na području Općine Sanski Most tokom ove godine realiziraće se još niz drugih projekata na planu unapređenja infrastrukture i kvaliteta života građana.

SEDAM KAPITALNIH PROJEKATA PLANIRANO U 2018. GODINI

Sanski Most |