SEDMA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA SANSKI MOST

SEDMA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA SANSKI MOST


Četvrtak, 29 Jula, 2021

Danas je održana sedma redovna sjednica Općinskog vijeća Sanski Most, na kojoj su vijećnici razmatrali nekoliko važnih tačaka iz predloženog dnevnog reda. Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo prijedlog odluke o usvajanju Prednacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana „Lijeva obala“ 1 Sanski Most. Izmjene i dopune regulacionog plana u ovom slučaju, a radi se o izgradnji stambeno-poslovnog objekta u Prijedorskoj ulici kod zgrade gradskog kina, aktuelne su još od 2017. godine, kada je od strane investitora Šefika Sinanovića, pokrenuta procedura za njegovom izmjenom. Iste godine vijeće je i usvojio odluku o pristupanju pomenutih izmjena, da bi nakon toga od strane investitora nadležnoj općinskoj službi podnesen zahtjev za novim izmjenama, koje su se u prvom redu odnosile na promjenu spratnosti objekta sa postojećih P+1 na P+3. Prethodni saziv Općinskog vijeća je u tri navrata odbijao da usvoji pomenute izmjene. U međuvremenu, konstituisanjem novog saziva općinskog vijeća, nova većina u vijeću je na nedavno održanoj 4. sjednici donijela odluku za usvajanje pomenutog plana, da bi nakon toga na prošloj sjednici uslijedila oduka kojom se pomenuta odluka stavlja van snage, jer nisu ispoštovane sve zakonom predviđene procedure u smislu validnosti ovlaštenog predlagača ovakvih materijala, odnosno izostavljena je institucija općinskog načelnika koji je jedini ovlašten da bude predlagač. Upravo je danas usvojena odluka predložena od strane Općinskog načelnika, a nosilac izrade plana je firma AD Projekt iz Banja Luke, koja će u narednom periodu u saradnji sa nadležnom općinskom službom sprovesti sve zakonom predviđene procedure na izradi ovog dokumenta. Općinsko vijeće usvojilo je i odluku o dodjeli jednokratnih stipendija za učenike generacije osnovnih i srednjih škola za akademsku 2020/ 2021 godinu. Inače, Općina Sanski Most redovno svake godine vrši dodjelu jednokratnih stipendija, kao jedan vid nagrade najboljim učenicima koje iznose 250 KM za učenike osnovnih, a 500 KM za najbolje učenike srednjih škola. Općinsko vijeće na današnjoj sjednici usvojilo je prijedlog rješenja o razrješenju člana Komisije za žalbe na akte Općinskog vijeća, i Komisije za izbor u regulirane organe, te istovremeno imenovala novog člana u pomenutu komisiju, dok u Komisiju za žalbe danas nije izvršeno imenovanje jer još uvijek nije dostavljen prijedlog zamjenskog člana. U nastavku sjednice jednoglasno je usvojen Program rada sa Finansijskim planom JU Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu za 2021. godinu, dok Izvještaji o radu JKP „Vodovod i kanalizacija“ i JP „Veterinarska stanica“, glasovima aktuelne većine, koji su bili suzdržani u činu glasanja, na kraju rasprave nisu prihvaćeni.

SEDMA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA SANSKI MOST

Sanski Most |