„SEDMICA SUDSKE NAGODBE“ U OPĆINSKOM SUDU U SANSKOM MOSTU

„SEDMICA SUDSKE NAGODBE“ U OPĆINSKOM SUDU U SANSKOM MOSTU


Četvrtak, 10 Septembra, 2020

Sudovi u BiH ponovo će organizirati sedmicu sudske nagodbe. Još jednom pozivaju sve zainteresovane stranke, čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima da iskoriste priliku i u periodu od 21. septembra do 2. oktobra ove godine svoj predmet riješe sudskom nagodbom. Stranke koje su zainteresovane i žele svoje predmete riješiti sudskom nagodbom mogu samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom obratiti svom sudu ili postupajućem sudiji te pisanim prijedlogom ili na drugi način predložiti zaključenje sudske nagodbe. Postupajući sudija će u skladu sa prijedlogom i voljom stranaka i odredbama Zakona o parničnom postupku, tokom cijelog postupka nastojati da spor riješi nagodbom. Organizovanjem Sedmica sudske nagodbe želi se izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu u pristupu suda i stranaka rješavanju sporova. Kao prioritet se postavlja brzo i efikasno rješavanje spora, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda. Kada je riječ o Općinskom sudu u Sanskom Mostu, prema riječima predsjednika suda Enesa Selmana, ova sudska praksa je u proteklim godinama dala veoma dobre rezultate. Sudska nagodba je mirni, sporazumni način rješavanja spora, koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu o predmetu spora. Zaključivanjem sporazuma i stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te izbjegavaju se brojni dodatni i troškovi redovnog sudskog postupka. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor.

„SEDMICA SUDSKE NAGODBE“ U OPĆINSKOM SUDU U SANSKOM MOSTU

Sanski Most |