SELEKTOVANI OTPAD IZ JKP „SANA“ SPREMAN ZA RECIKLAŽU

SELEKTOVANI OTPAD IZ JKP „SANA“ SPREMAN ZA RECIKLAŽU


Srijeda, 10 Januara, 2024

Javno komunalno preduzeće „Sana“ u posljednje vrijeme pokrenulo je aktivnosti na uspostavljanju sistema razdvajanja otpada, a prve količine ovakve vrste selektovanog otpada uskoro će biti upućen na reciklažu. Ove aktivnosti pokrenute su zahvaljujući vlastitim investicijama, tako da je nedavno nabavljena presa za karton i pet ambalažu, koja je instalirana u krugu ovog preduzeća. Uskoro se očekuje prva isporuka prikupljenog otpada, koji će preuzeti ovlašteni bh. operater sistema za postupanje ambalažom i ambalažnim otpadom „Eko život“ iz Tuzle. Inače JKP „Sana“ je sa pomenutim operaterom ostvarila saradnju  u oblasti upravljanja ambalažnim otpadom na području naše općine, te se očekuje da ta saradnja bude proširena i na ostale aktivnosti vezano za pravilno selektiranje otpada. Nabavka pomenute prese omogućila je da se otpad selektira i potom u presovanom obliku plasira otkupljivačima, što bi u budućnosti trebalo stvoriti novu dimenziju u poslovanju preduzeća, a krajnji cilj odvajanja otpada jeste da se smanje količine otpada koje završe na gradskoj deponiji.

SELEKTOVANI OTPAD IZ JKP „SANA“ SPREMAN ZA RECIKLAŽU

Sanski Most |