SEMINAR ZA ADMINISTRATIVNO OSOBLJE ISLAMSKE ZAJEDNICE

U Sanskom Mostu je danas organiziran je seminar na temu „Podrška radu organizacionih jedinica Islamske zajednice za poslovnu i uspješnu administraciju“. Ovim seminarom se želi poboljšati i učiniti efikasnijim rad administrativnih tijela koja djeluju unutar Islamske zajednice.

Organizator ovog događaja je Medžlis Islamske zajednice, a seminaru prisustvuju sekretari i administrativno osoblje medžlisa koji postoje unutar bihaćkog, banjalučkog i zagrebačkog muftijstva. Seminar ima za cilj da obuči i usavrši rukovodioce i zaposlenike u organizacionim jedinicama Islamske zajednice u pravnim, kancelarijsko administrativnim, poslovima korenspondencije, interne i eksterne komunikacije, izradi planova i aplikacija za projekte i sličnim poslovima. Muftija bihaćki, Hasan ef. Makić, istakao je kako ovakvi seminari imaju veliku važnost kada je riječ o efikasnom funkcionisanju organa i tijela unutar islamske zajednice.

Predviđeno je da seminar traje dva dana, a sem predavanja, biće organizirane i radionice za učesnike, a nakon svega i testiranje učesnika i evaulacija cjelokupnog sadržaja ovog događaja.

SEMINAR ZA ADMINISTRATIVNO OSOBLJE ISLAMSKE ZAJEDNICE

| Vijesti |