ŠEST MJESNIH ZAJEDNICA DOBILO NOVU RASVJETU

Općina Sanski Most nastavlja sa radovim na uređenju komunalne infrastrukture na širem području općine. Ovih dana implementiran je projekt vrijednosti 64. 500 konvertibilnih maraka, a riječ je o postavljanju nove rasvjete u šest sanskih mjesnih zajednica. Zahvaljujući projektu ”Sanacija javne rasvjete na području općine Sanski Most”, na području mjesnih zajednica Čaplje, Hrustovo, Donji Kamengrad, Zdena, Šehovci, i Lijeva obala, izvršena je zamjena ukupno 355 rasvjetnih tijela. Tako je na stubovima javne rasvjete, umjesto zastarjelih svjetiljki, izvršena ugradnja novih led rasvjetnih tijela, koje inače imaju veliku prednost u svome korištenju. Naime, nove led lampe će osigurati kvalitetniju rasvjetu, te će smanjiti potrošnju električne energije. Sa aspekta energetske efikasnosti, LED sijalice imaju neuporedivo duži vijek trajanja od klasičnih sijalica. Koriste i do 10 puta manje energije u odnosu na halogene sijalice, jer se sva energija pretvara u svjetlost, a ne i u toplotu, te samim tim smanjuju rizik od požara i nezgoda usljed kontakta sa njima. Osim energetskih ušteda, ostvaruju se i velike uštede u održavanju javne rasvjete. Sredstva potrebna za rekonstrukciju rasvjete na području šest mjesnih zajednica, osigurana su zahvaljujući učešću općine Sanski Most u projektu ”Jačanje uloge Mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, kojeg zajednički finansiraju Općina Sanski most i UNDP, odnosno Vlade Švicarske i Švedske.

ŠEST MJESNIH ZAJEDNICA DOBILO NOVU RASVJETU

| Vijesti |