SLAB ODZIV NA JAVNU RASPRAVU O PROGRAMU RADA OPĆINSKOG VIJEĆA

SLAB ODZIV NA JAVNU RASPRAVU O PROGRAMU RADA OPĆINSKOG VIJEĆA


Četvrtak, 30 Decembra, 2021

U sali Općinskog vijeća juče je održana javna rasprava o nacrtu programa rada Općinskog vijeća Sanski Most za 2022. godinu. Podsjećamo, nakon usvajanja na posljednjoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća, pomenuti materijal bio je upućen u proceduru javne rasprave, za čije održavanje je predviđen rok u trajanju od sedam dana. Općinsko vijeće Sanski Most usvojilo je na posljednjoj redovnoj sjednici nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2022. godinu, uz zaključak da se javna rasprava za ovaj dokument održi u trajanju od 7 dana. U tom periodu, svi zainteresirani imali su mogućnost uputiti svoje primjedbe, sugestije, komentare i dopune Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća u pisanoj formi lično na protokol Stručne službe, putem pošte ili na e-mail. Inače, za jučerašnju javnu raspravu po Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća Sanski Most, iskazan je veoma slab odziv, obzirom da su raspravi prisustvovali samo predstavnici općinskih službi, odnosno pomoćnici općinskog načelnika. Prema najavama iz stručne službe, Prijedlog programa rada Općinskog vijeća Sanski Most bit će razmatran na prvoj narednoj sjednici, koja će se održati 6. januara naredne godine.

SLAB ODZIV NA JAVNU RASPRAVU O PROGRAMU RADA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sanski Most |