SMANJENA PROIZVODNJA MLIJEKA U SANSKOM MOSTU

SMANJENA PROIZVODNJA MLIJEKA U SANSKOM MOSTU


Utorak, 21 Februara, 2023

U protekloj godini na području Općine Sanski Most smanjen je obim proizvodnje mlijeka za oko pola miliona litara, kaže Husein Selimović, predsjednik Saveza lokalnih udruženja poljoprivrednika. Prema njegovim riječima, radi se o podacima koji su dobijeni od preduzeća koja se bave otkupom mlijeka na području sanske općine. Selimović kaže kako se radi o zabrinjavajućim podacima koji traže brzu reakciju svih nadležnih institucija kako bi se očuvala mljekarska proizvodnja koja je na području Sanskog Mosta i noseća poljoprivredna djelatnost kojom se bavi oko 250 farmera. Primjera radi, proizvodnja mlijeka u 2021. godini iznosila je 7,1 milion litara na godišnjem nivou, dok rezultati za prošlu godinu govore da je na području Sanskog Mosta proizvedeno 6,6 miliona litara sirovog mlijeka. Rezultat je to brojnih faktora kao što su enormno poskupljenje troškova u poljoprivrednoj proizvodnji zbog rata u Ukrajini, velike suše i neadekvatne brige države prema poljoprivrednim proizvođačima. Proizvođače mlijeka, kaže Selimović, posebno boli kreiranje prodajne cijene mlijeka u trgovinama. U toj cijeni, kaže, najmanje koristi imaju neposredni proizvođači, a najviše otkupljivači i trgovci, što je, kako dodaje, velika nepravda. Zbog brojnih poteškoća u oblasti poljoprivredne proizvodnje, veliki broj farmera, posebno onih s manjim brojem muznih grla, ugasio je proizvodnju, a većina njih je bolju egzistenciju potražila u inozemstvu. Trend pada mljekarske proizvodnje bilježi se i u drugim općinama i gradovima u Unsko sanskom kantonu, što je informacija koja treba da zabrine. Kako bi se očuvalo mljekarstvo neophodna je hitna i pravovremena intervencija nadležnih institucija na planu zaštite i pomoći farmerima. U protivnom, negativni trendovi biće nastavljeni i tokom ove godine.

 

SMANJENA PROIZVODNJA MLIJEKA U SANSKOM MOSTU

Sanski Most |