SPORTSKI SAVEZ IZDAO PREPORUKU O PREKIDU SPORTSKIH AKTIVNOSTI

U skladu sa preporukama Kriznog štaba Federacije BiH i naredbe Ministarstva obrazovanja nauke kulture i sporta USK, Sportski savez općine Sanski Most izdao je preporuku klubovima i sportskim kolektivima koji su članovi općinskog sportskog saveza, za obustavu svih aktivnosti uključujući i trenažni proces u periodu od 13.03. do 30.03. 2020. godine. U preporuci se navodi, da ukoliko predsjednici klubova koji se nalaze u članstvu Sportskog saveza Sanski Most odluče da ne ispoštuju ovu preporuku i naredbu Ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta USK, upozoravaju se da to rade na vlastiti odgovornost. Prekidaju se i sva školska takmičenja u organizaciji Društva pedagoga tjelesnog odgoja u skladu sa naredbom kantonalnog ministarstva obrazovanja, navodi se u preporuci.

SPORTSKI SAVEZ IZDAO PREPORUKU O PREKIDU SPORTSKIH AKTIVNOSTI

| Vijesti |