STARE CIJEVI UZROKUJU ČESTE KVAROVE NA VODOVODNOJ MREŽI

STARE CIJEVI UZROKUJU ČESTE KVAROVE NA VODOVODNOJ MREŽI


Utorak, 14 Februara, 2023

Vodovodna mreža na području Sanskog Mosta najvećim dijelom je stara i dotrajala, što često dovodi do učestalih kvarova i pucanja cijevi. Sve to stvara veliki problem ovdašnjem javnom komunalnom preduzeću, a posebno u finansijskom dijelu, jer svaka intervencija zahtijeva i dodatna finansijska sredstva. Prema riječima direktora javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, Mensura Islamovića, samo u prošloj godini zabilježeno je između 750 i 800 intervencija u vezi kvarova na vodovodnoj mreži.

Obzirom da je svaki kvar ili pucanje cijevi nepredvidiv, svaka interevencija na sanaciji i otklanjanju kvara zahtijeva i dodatna finansijska sredstva, koja je nemoguće unaprijed ukalkulisati, a trenutni priliv sredstava koji najvećim dijelom diktira sadašnja cijena vode, nedovoljan je da bi se moglo ozbiljnije pozabaviti ovim problemom. Najslikovitiji primjer jeste nedavni kvar koji uočen na trasi vodovodne mreže koja prolazi pored zgrade Policijske stanice, gdje su radnici ovog preduzeća bili primorani u nekoliko navrata intervenisati i vršiti iskopavanje, kako bi otklonili kvar. Inače, u pitanju je bila stara cijev u dužini od 5 metara, koju je u ovom slučaju bilo jednostavnije zamijeniti novom.  Učestale intervencije na saniranju i popravci postojeće vodovodne mreže,  stavaraju veliki problem ovdašnjem javnom komunalnom preduzeću. Ukoliko bi se razmišljalo o povećanju cijene vode, to bi u velikoj mjeri olakšalo rad ovog preduzeća. Inače, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u februaru prošle godine usvojila novu Metodologiju utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga. Da bi se cijena vode mijenjala, potrebno je i da Općinsko vijeće, prethodno usvoji pomenutu metodologiju, nakon čega bi se mogla razmatrati i opravdanost takve odluke. Inače, cijenu vode određuje Općinsko vijeće kao osnivač preduzeća, a sadašnja cijena vode na snazi je još od 2011. godine. Dodajmo da „VIK“ upravlja sa 230 kilometara vodovodne mreže velikog promjera , te sa dodatnih 150 kilometara priključne mreže.

STARE CIJEVI UZROKUJU ČESTE KVAROVE NA VODOVODNOJ MREŽI

Sanski Most |