SUTRA U SANSKOM MOSTU KONFERENCIJA O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM

SUTRA U SANSKOM MOSTU KONFERENCIJA O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM


Utorak, 24 Oktobra, 2017

Sanski Most će biti domaćin 11. Međunarodne konferencije o statusu i pravima osoba sa invaliditetom koja će biti održana u ovom gradu 25. i 26. oktobra. Ovaj događaj biće održan pod sloganom „Djelujmo zajedno“, a cilj svega je da se ukaže na položaj i potrebe osoba sa invaliditetom u današnjem društvu. Konferencija će se održati u Hotelu “Sanus” a otvaranje i početak rada je u 10 sati i 30 minuta. Podsjećamo da su ove konferencije održavane i u proteklim godinama u Sanskom Mostu te da su vremenom dobile i međunarodni karakter. Tako će biti i ovog puta obzirom da se očekuje sudjelovanje predstavnika organizacija i udruženja osoba sa invaliditetom iz nekoliko zemalja. Ovaj događaj se organizuje u okviru provođenja Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji BiH za period od 2016. do 2021. godine, a konferenciju organizuje Koordinacioni odbor invalidnih udruženja i saveza USK-a – Koalicija za strategiju i izjednačavanje mogućnosti i prava osoba sa invaliditetom USK-a. Na ovom događaju sudjelovaće predstavnici brojnih udruženja koja okupljaju invalidna lica s područja cijele Bosne i Hercegovine, potom predstavnici institucija i organizacija koje se bave pomenutom problematikom, kao i predstavnici lokalnih, kantonalnih i federalnih vlasti. Cilj konferencije je da se sagleda današnji status i prava osoba sa invaliditetom, te da se zaključci proslijede nadležnim organima vlasti s ciljem poboljšanja statusa ove populacije. Organizatori su uputili poziv korisnicima sredstava Fonda i potencijalnim korisnicima sa područja USK-a da svojim učešćem na konferenciji doprinesu promovisanju prava osoba sa invaliditetom na rad i zapošljavanje.

SUTRA U SANSKOM MOSTU KONFERENCIJA O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM

Sanski Most |