SVE ČEŠĆE NASILJE PUTEM INTERNETA

U sklopu projekta posvećenog prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici, kojeg realizira Centar za socijalni rad u Sanskom Mostu, organizirana je radionica na kojoj se govorilo o nasilju koje se promoviše putem interneta i društvenih mreža. O ovoj temi predavanje je održala Zemina kadirić, direktorica Centra za socijalni rad u Sanskom Mostu te je istakla kako masovno korištenje tehnologije predstavlja sigurnosni izazov za cijelu populaciju. Dosadašnje istraživanja su pokazala kako je moderna tehnologija omogućila posebnu vrstu nasilja koja često može imati tragične i nesagledive posljedice. Ovo nasilje je dobilo naziv Sajberbuling, a posebno su mu izložena djeca. Nasilje na internetu ima svoje specifičnosti i može dovesti do ozbiljnih posljedica na planu emocionalnog i psihološkog funkcioniranja žrtve, a u ekstremnim slučajevima i do samoubistava. Da podsjetimo, Centar za socijalni rad u Sanskom Mostu nosilac je projekta u skopu kojeg je formiran multisektorski tim čiji je prvi zadatak bio izrada pomenutog protokola. Ovaj tim čine predstavnici više lokalnih institucija od kojih je svaka na svoj način involvirana u ovu oblast. Sve ove aktivnosti su podržane kroz projekat „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodnozasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini“, koji se realizuje u okviru sporazuma Džender centra Federacije BiH i Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH uz finansijsku podršku USAID-a.

SVE ČEŠĆE NASILJE PUTEM INTERNETA

| Vijesti |