SVE MANJE UČENIKA U SPŠ „SANUS FUTURUM“

SVE MANJE UČENIKA U SPŠ „SANUS FUTURUM“


Srijeda, 7 Septembra, 2022

Prije nekoliko dana započela je nova školska godina na području Unsko sanskog kantona, a naša ekipa danas je posjetila Srednju poljoprivrednu školu „Sanus futurum“ . Nova godina za učenike započela je bez problema u svim sanskim osnovnim i srednjim školama, a učenike i nastavnika pomenute obrazovne ustanove zatekli smo u praktičnim nastavnim aktivnostima koje se odvijaju na njihovom poljoprivrednom dobru. Konkretno, radilo se na vađenju krompira koji je posađen u proljetnoj sjetvi, a poslužiće za potrebe kuhinje i internata koji djeluje u sklopu škole.

Prema riječima Senada Tičevića, direktora „Sanusa futuruma“, ono što je već duže vrijeme njihov najveći problem jeste broj učenika, obzirom da trenutno svega 51 đak pohađa ovu ustanovu. U praktičnim aktivnostima danas smo zatekli i učenika koji rođen i odrastao u Švedskoj, a njegova želja bila je da pohađa ovu školu. Srednju poljoprivrednu školu „Sanus futurum“ pohađaju i učenici iz drugih lokalnih zajednica koji borave u internatu koji djeluje u sklopu škole. Učenik iz Bužima potiče iz porodice koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, a njegova želja je da se edukuje u oblasti agrarne proizvodnje. Srednja poljoprivredna škola „Sanus futurum“ jedina je na stručna škola na području Unsko sanskog kantona koja edukuje učenike u oblasti poljoprivredne proizvodnje, a s radom je započela neposredno po okončanju proteklog rata. Škola posjeduje savremene uslove za obrazovanje, kao i vlastito poljoprivredno dobro u sklopu kojeg je i stočna farma i drugi sadržaji.

SVE MANJE UČENIKA U SPŠ „SANUS FUTURUM“

Sanski Most |