„TIKA“ FINANSIRALA ASFALTIRANJE PRISTUPNOG PUTA

„TIKA“ FINANSIRALA ASFALTIRANJE PRISTUPNOG PUTA


Utorak, 27 Novembra, 2018

Turska agecija za međunarodnu saradnju i koordinaciju – TIKA, finansirala je asfaltiranje pristupnog puta Spomeniku turskim šehidima u Donjem Kamengradu.

Vrijednost radova iznosila je oko 30 hljada konvertibilnih maraka, a zahvaljujući ovoj investiciji u velikoj mjeri u buduće će biti olakšan pristup  ovom lokalitetu. Na ovaj način u potpunosti je asfaltirana saobraćajnica koja vodi do Spomenika, koji je od sada povezan sa obližnjom Fatihovom Mussalom, jedinim kulturno-historijkom spomenikom ovakve vrste u našoj zemlji, gdje se godinama održava tradicionalna kulturno-vjerska manifestacija, koju posjećuje veliki broj vjernika.

Bitno je istaknuti kako je TIKA u proteklom periodu finansirala uređenje i obnovu Musalle, te da finansijski podržava održavanje pomenute manifestacije. Dužina asfaltirane dionice iznosi 220 metara, a izvođač radova bila je firma Doboj-putevi.

 

 

„TIKA“ FINANSIRALA ASFALTIRANJE PRISTUPNOG PUTA

Sanski Most |