TRADICIONALNI KONCERT MUZIČKE ŠKOLE SANSKI MOST

Učenici Osnovne muzičke škole Sanski Most održali su godišnji koncert kojim su obilježili kraj još jedne školske godine. Ovom tradicionalnom događaju, koji je održan u Kinu Sana, prisustvovao je veliki broj roditelja učenika, kao i brojni građani.

Koncert je bio prilika da učenici pokažu dio svoga znanja kao i vještine koje su stekli tokom dosadašnjeg muzičkog školovanja u ovoj obrazovnoj ustanovi, koja djeluje u sastavu srednje umjetničke škole Bihać. Koncert je poslužio i da se isprate učenici maturanti, koji su okončali svoje školovanje. Prisutnim gostima predstavili su se pojedinačno i grupno izvedbama kompozicija na klaviru, flauti i harmonici. Muzička škola je smještena je u prostorima „Prve sanske škole“ i trenutno je pohađa 35 učenika od 1. do 6. razreda koji uče svirati tri instrumenta.

Muzičku naobrazbu im prenose tri profesora muzike: Alma Karabeg – klavir, Azemira Rajić – flauta i Marica Atlija – harmonika. Prema riječima proferice Karabeg učenici Muzičke škole obogaćuju i kultrurni život Sanskog Mosta i teško je nabrojati manifestacije i događaje na kojima su nastupili.Ona naglašava da u sanskoj općini vlada veliki interes za pohađanje Muzičke škole.  Direktor Umjetičke škole u Bihaću, Jasmin Čustić, je rekao da je sansko odjeljenje ove škole najbolje na Unsko – sanskom kantonu.

Kako ističe, škola predstavlja rasadnik talenata koji su više puta nagrađivani na brojnim takmičenjma širom Bosne i Hercegovne.  Osnivna muzička škola u Sanskom Mostu do sada je mnogim učenicima poslužila kao dobra polazna osnova u sticanju znanja iz muzičke naobrazbe koji su nastavili srednje i akademsko obrazovanje. Po onome što je viđeno na održanom koncertu mnogi od njih će krenuti putem svojih starijih kolega, a dokaz je reakcijama publike jer su sinoćnji izvođači pokazali da su savladali dosta gradiva i sa bine su ispraćeni velikimm aplauzom.

 

TRADICIONALNI KONCERT MUZIČKE ŠKOLE SANSKI MOST

| Vijesti |