TRI SANSKE ŠKOLE U PROJEKTU „ZELENA REVOLUCIJA“

TRI SANSKE ŠKOLE U PROJEKTU „ZELENA REVOLUCIJA“


Četvrtak, 10 Marta, 2022

Tri osnovne škole iz Sanskog Mosta, među kojima su Osnovne škole „Hasan Kikić“, „Mahala“ i „Prva sanska“, učestvuju u projektu„Zelena revolucija“ koji je pokrenut od strane društva ZEOS eko-sistem – ovlaštenog operatera za upravljanje električnim i elektronskim otpadom. Tri sanske škole su među ukupno 200 škola iz Federacije BiH koje su uključene u ovaj projekat. Na području Federacije BiH trenutno je u početnoj fazi projekt pod nazivom „Zelena revolucija“, tokom kojeg će se vršiti edukacija i usvajanje navika o pravilnom odlaganju, reciklaži i mogućnostima ponovne upotrebe e-otpada, za učenike osnovnih škola širom Federacije Bosne i Hercegovine. Škole će besplatno dobiti edukativni materijal i kante za e-otpad, koje ostaju na korištenju školama i nakon projekta, a za tri najbolje rangirane škole u sakupljenoj količini e-otpada, biti će osigurane nagrade u vidu nabavke potrebne IT opreme (pametna tabla, projektor i IT oprema za učionicu informatike). Pored navedenog, u odnosu na sakupljenu količinu e-otpada, svim školama će biti donirane potrebne sadnice za uređenje školskog dvorišta ili općinskog parka. Cilj projekta je izgraditi zdrave navike odlaganja kod školske populacije kroz edukaciju i praktične primjere odlaganja e- otpada u školama, a škole će u narednom periodu kroz razrede izvršiti edukaciju. Sakupljanje e-otpada će se vršiti do 04. Maja 2022. godine kada će biti vršeno i preuzimanje prikupljenog otpada, a svaka škola će dobiti kantu u koju će učenici moći odložiti isti. Škole su pozvale učenike na učešće u ovom projektu, i na taj način daju svoj doprinos u zaštiti životne sredine.

TRI SANSKE ŠKOLE U PROJEKTU „ZELENA REVOLUCIJA“

Sanski Most |