TRIDESET GODINA OD OSNIVANJA „SILE NEBESKE“

TRIDESET GODINA OD OSNIVANJA „SILE NEBESKE“


Ponedjeljak, 17 Oktobra, 2022

Prije punih trideset godina formiran je legendarni Peti korpus Armije RBIH, a jubilarna godišnjica njegovog osnivanja obilježena je u svim općinama i gradovima na području Unsko sanskog kantona. Delegacije bivših boraca ove proslavljene jedinice, te zvaničnici općinske vlasti, položili su danas cvijeće na Spomeniku oslobodiocima na Trgu ljiljana, te je učenjem fatihe odata dužna počast svim borcima koji su ugradili svoje živote u temelje slobode koju danas uživamo.

Peti korpus Armije RBiH bio je jedan od ukupno sedam korpusa u Armiji BiH, a odlukom Predsjedništva BiH formiran je 21. oktobra 1992. godine, na slobodnoj teritoriji sjeverozapadne Bosne, odnosno Cazinske krajine. Bio je djelo krajiških patriota i do kraja rata ostao multietnički. Tokom operacije “Sana 95”, vođene u jesen 1995. godine, Peti korpus je u potpunosti porazio Abdićeve snage i oslobodio Veliku Kladušu, porazio srpske snage i oslobodio Bosanski Petrovac, Ključ i Bosansku Krupu, da bi na kraju ove operacije u sadejstvu sa Sedmim korpusom Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodio i Sanski Most. Zbog izrazito teških uslova pri kojima je nastao i djelovao, kao i ostvarenih rezultata, smatra se jednim od najuspješnijih i najslavnijih korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Delegacije su potom obišle i turbe generala Mehmeda Alagića u Fajtovcima, te položili cvijeće na njegov mezar i proučili fatih pred dušu legendarnog komandatna i prvog poslijeratnog načelnika Općine Sanski Most.

U sklopu programa obilježavanja ovog datuma, delegacije su obišle i šumu Galaje, gdje je proljeće 1992. Godine pružen otpor agresoru od strane pripandika sansko ključke čete. Od boraca iz Sanskog Mosta i Ključa, po njihovom prebacivanju na slobodu teritoriju bihaćkog okruga, izrašće jedinica koja je bila kičma 510. Oslobodilačke brigade Armije RBiH, koja se borila u sastavu Petog korpusa Armije RBiH.

U sklopu programa obilježavanja danas je u upotrebu pušteno i igralište za boćanje, a radi se o projektu čiji je nosilac bio Općnski savez za sport i rekreaciju invalida uz pomoć i podršku lokalnih vlasti. Održan je i turnir u boćanju, a igralište će u budućnosti biti na raspolaganju svima koji žele da se bave ovim sportom. Na kraju da kažemo da će centralna manifestacija obilježavana tri decenije od osnivanja Petog korpusa Armije RBiH biti održana u Bihaću.

TRIDESET GODINA OD OSNIVANJA „SILE NEBESKE“

Sanski Most |