TRNOVA KROZ VREMENA U MONOGRAFIJI AMERA CRNKIĆA

TRNOVA KROZ VREMENA U MONOGRAFIJI AMERA CRNKIĆA

Promocija knjige „Trnavska sehara sjećanja”, autora Amera Crnkića, održana je u proteklu subotu pred velikim brojem posjetilaca. Nakon godinu dana od promocije monografije „Trnova kroz vremena“, neumorni autor Amer Crnkić nam je ponudio još jedno vrijedno djelo.

Uvažavajući mudrost koja kaže da slika govori više od hiljadu riječi, navodi nas na zaključak da ova fotomonografija, sa preko sedam stotina slika, nudi neiscrpan, vječnokipući govor koji slavi i veliča prirodne ljepote Trnove, i domaćinsku, nadasve, pitomu narav dobrih Trnavaca. Prije same promocije prikazana je video proekcija filma o Trnovi kao i prezentacija fotografija i ilustracija iz ove fotomonografije.Jedan od recenzenata, mladi doktorant sa fakulteta Islamskih nauka u Sarajevu, Haris Islamčević u svom obraćanju je rekao da ovako značajno djelo može napisati samo neko u čijoj koštanoj srži je duboko ucjepljena beskonačna ljubav i divljenje prema komadu zemlje koja se zavičajem zove.

Dr. Enes Karabeg u svom izlaganju je naveo je da je Crnkić prikazao život kroz vizuru fotografije u vremenskoj ravni od davnih vremena do današnjih dana. Redoslijed fotografija zami­šljen je kao tematska priča malog običnog čovjeka koji se stapa sa proznim tekstom autora koji je sentimentalno zgusnut, senzibilan i pun odanosti i ljubavi prema sredini iz koje je ponikao.  Autor knjige Amer Crnkić  naveo je da svaka foto­grafija iz ove sehare sjećanja ostavlja jači utisak od bilo kakvog teksta, jer ona budi nostalgiju i nosi istinsku emociju koja se ne može riječima opisati.

Upravo ga je ta činjenica potakla, da ovom oslikanom istinom onog vremena i njenih tradicijskih vrijednosti, pošalje poruku, da se vratimo tim vrijednostima te da ih prepoznamo kao nešto svevremensko.Ideja kreiranja ove fotomonografije, kaže autor, bila je da se, u eri digitalnih okova, od zaborava istrgnu vrijeme i ljudi, te da se preko ovih fotografija i zapisa o njima obnove prijateljstva iz mladosti, te spoji prošlost i sadašnjost na način da se nadopunjuju i jedno iz drugog izviru.

TRNOVA KROZ VREMENA U MONOGRAFIJI AMERA CRNKIĆA

Sanski Most |