U 2021. GODINI U SANSKOM MOSTU DEMINIRANO 6 KILOMETARA KVADRATNIH

U 2021. GODINI U SANSKOM MOSTU DEMINIRANO 6 KILOMETARA KVADRATNIH


Ponedjeljak, 24 Januara, 2022

U protekloj godini na području Općine Sanski Most realizovano je nekoliko projekata deminiranja, te je tom prilikom od minsko eksplozivnih sredstava oslobođeno oko 6 kvadratnih kilometara prostora. Kako nas je upoznao Said Ramić, načelnik Civilne zaštite Sanski Most, projekti deminiranja provedeni su na području Mjesna zajednice Šehovci, tačnije u okolici sela Sasina, te na prostoru Mjesne zajednice Tomina. Projekte je finansirala Kraljevina Norveška, a podršku deminiranju u ranijim godinama pružale su i ambasade Sjedinjenih Američkih Država i Švajcarske. Upravo su finansijska sredstva najveći problem kada je riječ i ovim aktivnostima, pa će nastavak deminiranja u ovoj godini najviše zavisiti od pronalaska sponzora koji će finansirati deminerske aktivnosti. Duže od dvije i pol decenije od okončanja ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovini, minska polja i dalje predstavljaju opasnost po živote ljudi. Procjene su da samo na području Sanskog Mosta, općine koja važi za jednu od najkontaminiranijih minskim poljima u BiH, još uvijek ima ok 15 kvadratnih kilmetara pod minama. U proteklim godinama prilikom deminerskih aktivnosti otkriveno je i uklonjeno preko 100 protivpješadijskih mina i desetine neeksplodiranih minsko eksplozivnih sredstava. Minama su najugroženija i dalje područja koja se nalaze u rubnim dijelovima općine, prema susjednom entitetu, obzirom da se radi o linijama razdvajanja iz proteklog rata.

 

 

U 2021. GODINI U SANSKOM MOSTU DEMINIRANO 6 KILOMETARA KVADRATNIH

Sanski Most |