U FAJTOVCIMA ODRŽANI „DANI POLJA KUKURUZA“

U FAJTOVCIMA ODRŽANI „DANI POLJA KUKURUZA“


Srijeda, 18 Septembra, 2019

I ove godine je u selu Fajtovci, peti put zaredom, održana tradicionalna manifestacija „Dani polja kukuruza“. Na ovoj manifestaciji, u prisustvu predstavnika više poljoprivrednih ustanova i institucija, te poljoprivrednih proizvođača, predstavljeni su nove hibridne sorte kukuruza. Radi se o hibridima koji su zasađeni na parceli poljoprivrednog proizvođača Enesa Tatarevića, a njihova glavna karakteristika jeste da je ove godine na svim parcelama zabilježen odličan urod, te da se mogu očekivati rekordni prinosi. Istaknuto je kako primjena modernih agrotehničkih saznanja i dostignuća u poljoprivrednoj proizvodnji danas imaju presudan uticaj, a ovom prilikom predstavljene su i nove hibridne sorte kukuruza poznate sjemenske kuće „Pioneer“, koje su znatno otpornije na različite klimatske nepogode.

Prema riječima poljoprivrednog proizvođača Enesa Tatarevića, jednog od vodećih proizvođača mlijeka koji na svojoj farmi ime preko 50 goveda, ove godine kukuruzom je zasijao oko 300 dunuma zemljišta i prihodi su izuzetni, tako da će veći dio usjeva iskoristiti za silažu koja je vema bitna za prehranu goveda, a pogotovo muznih grla. Cilj ove manifestacije je upoznati poljoprivredne proizvođače sa novim tehnologijama i standardima, čijom primjenom je moguće povećati prinose u proizvodnji kukuruza. Na području općine Sanski Most kukuruz ja najzastupljenija ratarska kultura, koji je zasijan na oko 3000 hektara sjetvene površine. Kukuruz je dragocjen izvor stočne hrane koja se u najvećoj mjeri kod ovdašnjih poljoprivrednika koristi u proizvodnji mlijeka. Ovo je posebno bitna činjenica za poljoprivredne proizvođače sa područja općine Sanski Most, u kojoj je kao i na području cijelog Unsko-sanskog kantona iz godine u godinu sve zastupljenija proizvodnja mlijeka.

U FAJTOVCIMA ODRŽANI „DANI POLJA KUKURUZA“

Sanski Most |