U „FENIKSU“ OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA

U „FENIKSU“ OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA

Povodom 01. oktobra, Međunarodnog dana starijih osoba, u Centru „Feniks“ iz Sanskog Mosta danas je održana konferencija na temu: “Prava i potrebe osoba starije dobi”, na kojoj su govorili istaknuti stručnjaci iz ove oblasti.

Ova konferencija dio je projekta “Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba” koji provodi Duštvo za psihosocijalnu pomoć i razvijanje volonterskog rada Osmijeh iz Gračanica, a finansira se sredstvima Evropske unije. Centar „Feniks“ kao partner u pomenutom projektu, u svom radu posebnu pažnju posvećuje starim i iznemoglim osobama, te je ovu priliku iskoristio kako bi zajedno sa ustanovama koje vode brigu o zdravstvenim i socijalnim potrebama ove kategorije stanovništva, organizovao koferenciju na kojoj bi ukazao na njihov položaj, ali i na to koliko znaju o svojim pravima i kako ih ostvaruju, istakla je direktorica centra Adisa Hotić.

Inače, Centar „Feniks“, u sklopu kojeg djeluje i starački dom „Zlatna jesen“, u svom radu već više od dvadeset godina zalaže se za poboljšanje zdravstvene zaštite i socijalnog stanja ugroženih grupa stanovništva, a posebno starih, bolesnih, napuštenih i iznemoglih. U sklopu centra djeluje i javna kuhinja, jedina takve vrste u našem gradu, koja pruža mogućnost jednog dnevnog obroka velikom broju siromašnih građana. Međunarodni dan starijih osoba obilježava se 1. oktobra, počevši od 1991. godine kada je izglasana rezolucija na Glavnoj Skupštini Ujedinjenih naroda.

Ovaj dan je prilika da se glasnije progovori o pravima starijih ljudi, koji  se godinama suočavaju s brojnim ekonomskim, socijalnim i zdravstvenim izazovima, a na koje društvo treba iznaći adekvatan odgovor.

U „FENIKSU“ OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA

Sanski Most |