U KIJEVU, ČAPLJU I TOMINI VODA NIJE ZA PIĆE

U KIJEVU, ČAPLJU I TOMINI VODA NIJE ZA PIĆE


Četvrtak, 6 Juna, 2019

Iz Higijensko epidemiološke službe Doma zdravlja u Sanskom Mostu obavjestili su građane da voda s lokalnog vodovoda „Kešnica“, kojom se snabdjevaju korisnici na području Kijeva, Čaplja i Tomine nije za upotrebu i piće. Preporučuju da se za piće i pripremu hrane koristi isključivo flaširana voda sve dok se ne uradi hemijska i mikrobiološka analiza vode s lokalnog vodovoda i dok nalazi ne budu zadovoljavali određene uslove prema pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

U KIJEVU, ČAPLJU I TOMINI VODA NIJE ZA PIĆE

Sanski Most |