U METADONSKI PROGRAM UKLJUČENO 30 KORISNIKA

U METADONSKI PROGRAM UKLJUČENO 30 KORISNIKA


Utorak, 7 Maja, 2019

Problem narkomanije prisutan je u svim društvima na svijetu, pa tako ni naše nije izuzetak. U poslednjih 20 godina u Sanskom Mostu se provodi metadonski program liječenja teških ovisnika, a nosilac tog programa je Centar ze mantalno zdravlje koji djeluje u sklopu Doma zdravlja Sanski Most. U metadonski program liječenja ovisnika o teškim narkotičkim sredstvima trenutno je uključeno 30 ovisnika, potvrdila je dr. Saida Jakupović, načelnica Centra za mentalno zdravlje. Prema njenim riječima, ovaj program se provodi već punih dvadeset godina i u poslednje vrijeme finansira ga Zavod za zdravstveno osiguranje USK, za razliku od ranijeg perioda kada je njegovu realizaciju finansijski značajno pomagao Razvojni fond ujedinjenih nacija (UNDP). Korisnici su mahom lica koja su duže vrijeme uključena u slične programe i radi se mahom o dugogodišnjim ovisnicima o teškim drogama.Dodaje kako se korisnicima ovog programa, ovisno o procjeni stručnog tima kojeg čine ljekari i psiholozi, daju ograničene količine metadona. Prema njenim riječima, smisao ove terapije je da se korisnicima, u vidu supstitucije, taj lijek daje kao zamjena za teške droge, premda o ovoj vrsti terapije oduvijek postoje kontroverzna mišljenja kod stručnjaka.Ipak, osadašnja praksa je pokazala da osobe koje koriste metadon mogu da komuniciraju u društvu, da se zaposle i obavljaju razne poslove i na kraju se, ukoliko imaju snažnu volju, izliječe i socijaliziraju.Također, pokazalo se kako je zahvaljujući ovom programu značajno smanjen broj krivičnih djela čiji su počinioci narkomani. Kako bi se problemu narkomanije stalo u kraj potrebna je sinergija i zajednički svih društvenih mehanizama, a pokazalo se kako je prevencija najbolji način borbe protiv te pošasti modernog vremena.

 

 

 

 

 

U METADONSKI PROGRAM UKLJUČENO 30 KORISNIKA

Sanski Most |