U NAREDNIM DANIMA ZAPRAŠIVANJE KOMARACA

U NAREDNIM DANIMA ZAPRAŠIVANJE KOMARACA


Utorak, 22 Maja, 2018

Tretman uništavanja komaraca sa zemlje na području općine Sanski Most trebao bi biti obavljen čim vremenski uslovi budu dozvoljavali, rečeno je na sastanku koji je održan u prostorijama općinske službe civilne zaštite, a o čemu će građani biti blagovremeno obaviješteni u narednim danima.

Predstavnici preduzeća za sanitarno- ekološku zaštitu „Eko-Bel“ iz Laktaša, koje je zaduženo za provođenje akcije zaprašivanja, održali su sastanak sa predstavnicima općinske inspekcije i službe civilne zaštite, kako bi se dogovorili svi detalji vezani za ovu aktivnost koje će uskoro uslijediti. Sistematsko uništavanje komaraca biće obavljeno čim vremenske prilike dozvole, a građani i pčelari blagovremeno će biti obaviješteni o terminu ove akcije, kako bi preuzeli odgovarajuće zaštitne mjere.

Načelnik općinske službe za inspekcijske poslove Elvis Pašić, ističe kako je za zaprašivanje komaraca iz općinskog budžeta izdvojeno 35. 000 maraka, a firma „Eko Bel“ izabrana je kao najbolji ponuđač nakon što je sprovedena procedura javne nabavke. Preduzeće „Eko Bel“ već dugi niz godina provodi akcije zaprašivanja komaraca u ovom dijelu države, a kako je istako direktor ovog preduzeća Vladimir Šušnjar, da bi akcija bila što uspješnija, tretman će se istovremeno sprovesti na području više općina, među kojima i Sanski Most. Ukoliko budu idealni uslovi, tretman će se sprovesti u narednih pet do sedam dana, a optimalne temperature vazduha trebaju iznositi oko 15 stepeni u jutarnjim satima, te iznad 20 stepeni u večernjim satima, kada se i obavljaju ove aktivnosti. Sistematske akcije se sprovode dvofazno, prvo se vrše larvicidni tretman a nakon toga tretman suzbijanja odraslih formi.

Larvicidni tretman ima za cilj sprečavanje razvoja insekta, a nakon larvicidnog tretiranja slijedi zaprašivanje odraslih formi. Podsjećam, ova akcija na području sanske općine bila je planirana da se obavi prije dvadesetak dana, međutim, pogoršani vremenski uslovi i kišne padavine prolongirale su sve planirane aktivnosti.

 

 

 

U NAREDNIM DANIMA ZAPRAŠIVANJE KOMARACA

Sanski Most |