U NAREDNIM DANIMA ZAPRAŠIVANJE KOMARACA

Tretman uništavanja komaraca sa zemlje na području općine Sanski Most trebao bi biti obavljen čim vremenski uslovi budu dozvoljavali, rečeno je na sastanku koji je održan u prostorijama općinske službe civilne zaštite, a o čemu će građani biti blagovremeno obaviješteni u narednim danima.

Predstavnici preduzeća za sanitarno- ekološku zaštitu „Eko-Bel“ iz Laktaša, koje je zaduženo za provođenje akcije zaprašivanja, održali su sastanak sa predstavnicima općinske inspekcije i službe civilne zaštite, kako bi se dogovorili svi detalji vezani za ovu aktivnost koje će uskoro uslijediti. Sistematsko uništavanje komaraca biće obavljeno čim vremenske prilike dozvole, a građani i pčelari blagovremeno će biti obaviješteni o terminu ove akcije, kako bi preuzeli odgovarajuće zaštitne mjere.

Načelnik općinske službe za inspekcijske poslove Elvis Pašić, ističe kako je za zaprašivanje komaraca iz općinskog budžeta izdvojeno 35. 000 maraka, a firma „Eko Bel“ izabrana je kao najbolji ponuđač nakon što je sprovedena procedura javne nabavke. Preduzeće „Eko Bel“ već dugi niz godina provodi akcije zaprašivanja komaraca u ovom dijelu države, a kako je istako direktor ovog preduzeća Vladimir Šušnjar, da bi akcija bila što uspješnija, tretman će se istovremeno sprovesti na području više općina, među kojima i Sanski Most. Ukoliko budu idealni uslovi, tretman će se sprovesti u narednih pet do sedam dana, a optimalne temperature vazduha trebaju iznositi oko 15 stepeni u jutarnjim satima, te iznad 20 stepeni u večernjim satima, kada se i obavljaju ove aktivnosti. Sistematske akcije se sprovode dvofazno, prvo se vrše larvicidni tretman a nakon toga tretman suzbijanja odraslih formi.

Larvicidni tretman ima za cilj sprečavanje razvoja insekta, a nakon larvicidnog tretiranja slijedi zaprašivanje odraslih formi. Podsjećam, ova akcija na području sanske općine bila je planirana da se obavi prije dvadesetak dana, međutim, pogoršani vremenski uslovi i kišne padavine prolongirale su sve planirane aktivnosti.

 

 

 

U NAREDNIM DANIMA ZAPRAŠIVANJE KOMARACA

| Vijesti |