U NARODNOJ BIBLIOTECI STIGLE NOVE KNJIGE

U NARODNOJ BIBLIOTECI STIGLE NOVE KNJIGE


Utorak, 22 Novembra, 2022

Narodna biblioteka Sanski Most je bogatija za značajan broj novih popularnih i traženih knjiga, i riječ je o preko 200 naslova domaćih i stranih autora, koji se već mogu pronaći na policama ove javne ustanove. Fondacija za bibliotečku djelatnost donirala je Narodnoj biblioteci Sanski Most 264 novih naslova knjiga, od ukupno 45 izdavača. Riječ je o rukopisima domaćih i stranih pisaca, koji su novijeg izdanja, a koji su izašli u izdanju bosanskohercegovačkih izdavačkih kuća. Kako je istakla Dijana Radulović, bibliotekarka Narodne biblioteke, radi se o veoma značajnoj donaciji koja će obogatiti knjižni fond ove javne ustanove. Fondacija za bibliotečku djelatnost, koja djeluje pri Ministarstvu kulture i sporta Federacije BiH, svake godine u saradnji sa bibliotekama širom BiH provodi značajne projekte na bogaćenju knjižnog fonda, ali i nabavci ostale opreme koja je neophodna za njihovo funkcionisanje.  Osnovni ciljevi Fondacije su podsticanje, razvoj, unapređivanje i modernizacija bibliotečke djelatnosti, te neposredna finansijska pomoć bosanskohercegovačkim izdavačima kroz otkup novih izdanja za opće, javne i specijalne biblioteke u našoj zemlji. Inače, Narodna biblioteka Sanski Most svake godine u zavisnosti od potražnje svojih članova, i u skladu sa svojim mogućnostima, nastoji obogatiti knjižni fond sa novim izdanjima, tako da se može pohvaliti da trenutno raspolaže zadovoljavajućim brojem knjiga, koje mogu zadovoljiti širu čitalačku publiku.

U NARODNOJ BIBLIOTECI STIGLE NOVE KNJIGE

Sanski Most |